Drukuj

Kapłaństwo urzędowe, czyli hierarchiczne, biskupów i prezbiterów oraz kapłaństwo wszystkich wiernych, chociaż ?jedno i drugie? we właściwy sobie sposób uczestniczy w jedynym kapłaństwie Chrystusowym - różnią się jednak co do istoty, będąc sobie ?wzajemnie przyporządkowane? (KKK 1547).

Kapłaństwo wspólne wiernych urzeczywistnia się przez
- rozwój łaski chrztu,
- życie wiarą, nadzieją i miłością,
- życie według Ducha.

Kapłaństwo urzędowe
- służy kapłaństwu wspólnemu,
- przyczynia się do rozwoju łaski chrztu wszystkich chrześcijan,
- jest jednym ze środków, przez które Chrystus nieustannie buduje i prowadzi swój Kościół.

Zadania kapłanów
Przez sakrament kapłaństwa niektórzy spośród wiernych, są ustanawiani świętymi szafarzami, są konsekrowani i przeznaczeni aby byli pasterzami Ludu Bożego, wypełniając zadanie nauczania, uświęcania i kierowania.

Trzy stopnie święceń
- biskupstwo,
- prezbiterat,
- diakonat.

Kandydaci do święceń
Kandydaci do świeceń muszą spełniać wymogi określone w Kodeksie Prawa Kanonicznego.
Alumni przygotowują się do świeceń w Arcybiskupim Seminarium Duchownym w Poznaniu, studiując na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Zapisanie i świadectwo święceń
Imię i nazwisko osób przyjmujących święcenia diakonatu i prezbiteratu wraz z imieniem, nazwiskiem szafarza święceń oraz datą, wpisuje się do księgi przyjętych święceń przechowywanej w Kurii Metropolitalnej.
Fakt przyjęcia święceń odnotowuje się również w parafialnej księdze ochrzczonych.
Każdy kapłan Archidiecezji Poznańskiej otrzymuje legitymację kapłańską.

Troska o powołania
Rodzice chrześcijańscy winni tak wychowywać dzieci, by były otwarte na podjęcie drogi życiowego powołania.
We wszystkich parafiach należy pamiętać w modlitwach o tych, którzy już święcenia przyjęli, o przygotowujących się do kapłaństwa i prosić o nowe powołania.
W naszej parafii w powyższych intencjach modlimy się w każdy pierwszy czwartek miesiąca podczas adoracji Najświętszego Sakramentu w godz. 1700 - 1800.

Wymagane dokumenty od kandydatów do seminarium

Ubiegając się o przyjęcie do Arcybiskupiego Seminarium Duchownego należy przygotować następujące dokumenty:
- podanie skierowane do Księdza Arcybiskupa z prośbą o przyjęcie do seminarium,
- życiorys (napisany własnoręcznie),
- metryka sakramentu chrztu i bierzmowania,
- świadectwo ślubu kościelnego rodziców,
- świadectwo ukończenia szkoły średniej i świadectwo maturalne (odpis lub kopia),
- opinia księdza proboszcza,
- opinia księdza katechety,
- dwie fotografie (37 x 52 mm, na jasnym tle),
- świadectwo zdrowia.

Rekrutacja kandydatów do ASD odbywa się poprzez osobistą wizytę w seminarium, złożenie odpowiednich dokumentów i osobistą rozmowę z przełożonymi ASD. Kandydaci są proszeni aby uprzednio ustalali termin rozmowy z którymś z przełożonych. Umówić się na rozmowę kwalifikacyjną można drogą telefoniczną, przez fax lub e-mail.

Arcybiskupie Seminarium Duchowne w Poznaniu
ul. Wieżowa 2/4
PL 61-111 Poznań
tel. +48 61 643 27 00
fax +48 61 643 28 03
http://asd.poznan.pl
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Każdy kandydat do ASD zgłasza się równolegle także na WT UAM. Rekrutacja na Wydział Teologiczny odbywa się wyłącznie drogą internetową. Kandydaci są zobowiązani zdać egzamin wstępny na WT UAM. Wszelkie stosowne informacje na temat naboru i egzaminów znaleźć można na stronie http://teologia.amu.edu.pl lub http://thfac.poznan.pl

Wydział Teologiczny UAM
ul. Wieżowa 2/4
PL 61-111 Poznań
Dziekanat
tel. +48 61 829 39 91
fax +48 61 851 97 35

Rekrutacja na Wydział Teologiczny odbywa się wyłącznie drogą internetową. Wszelkie stosowne informacje znaleźć można na stronie www.thfac.poznan.pl

Podstawa prawna
1. Katechizm Kościoła Katolickiego, nr 1536 - 1600.
2. Kodeks Prawa Kanonicznego, kan. 1008 - 1054.
3. Synod Archidiecezji Poznańskiej 2004 - 2008, T. 1, Dokumenty, Poznań 2008, nr 625 - 629.
4. Synod Archidiecezji Poznańskiej 2004 - 2008, T. 2, Statuty, Poznań 2008, nr 577 - 578.

Kategoria: Kapłaństwo
Odsłony: 655