Drukuj

Sakrament namaszczenia chorych przyjmuje się w każdej poważniejszej chorobie, w podeszłym wieku, gdy niebezpieczeństwo śmierci z powodu choroby lub starości dopiero się zaczyna.

Jak udziela się sakramentu
Sakramentu udziela się przez namaszczenie olejem i wypowiedzenie słów przepisanych w księgach liturgicznych. Namaszcza się ręce i głowę, będące znakiem całej ludzkiej osoby i wyrażające jej aktywność w świecie.

Skutki sakramentu
Sakrament namaszczenia udziela choremu łaski Ducha Świętego, która wspiera człowieka, budzi ufność w Bogu, wzmacnia do znoszenia cierpienia. Pomaga choremu zwalczyć zło i otrzymać odpuszczenie grzechów.

Komu udziela się sakramentu
Sakramentu namaszczenia chorych udziela się:
- tym, którzy będąc przytomni na umyśle, przynajmniej pośrednio o to proszą,
- w razie wątpliwości, czy chory jest osobą wierzącą,
- w razie wątpliwości czy chory ma używanie rozumu,
- dzieciom w niebezpieczeństwie śmierci, o ile doszły do używania rozumu, nawet jeśli nie przystąpiły do pierwszej spowiedzi i Komunii św.,
- w razie wątpliwości czy chory faktycznie umarł - dodaje się wówczas do formuły sakramentalnej zwrot ?jeśli żyjesz?.

Kiedy nie udziela się sakramentu
Namaszczenia chorych nie udziela się:
- chorym, którzy uparcie trwają w jawnym grzechu ciężkim,
- po śmierci człowieka.
W przypadku śmierci kapłan może pomodlić się przy zmarłym wraz z jego bliskimi.
Wszystkich sakramentów udziela się żywym.

Częstotliwość przyjmowania
Sakramentu udziela się ponownie, jeśli chory powrócił do zdrowia, lub jeśli w tej samej chorobie stan człowieka staje się krytyczny.

Przyjmowanie sakramentu namaszczenia w domu
W domu należy przygotować:
- nakryty białym obrusem stół,
- krzyż,
- świece,
- wodę święconą i kropidło,
- szklankę czystej wody do picia dla chorego i łyżeczkę.
Podczas sprawowania sakramentu rodzina modli się razem z kapłanem.

Podstawa prawna
1. Katechizm Kościoła Katolickiego, nr 1499 - 1532.
2. Kodeks Prawa Kanonicznego, kan. 998 - 1007.
3. Synod Archidiecezji Poznańskiej 2004 - 2008, T. 1, Dokumenty, Poznań 2008, nr 620 - 624.
4. Synod Archidiecezji Poznańskiej 2004 - 2008, T. 2, Statuty, Poznań 2008, nr 569 - 576.

Kategoria: Namaszczenie chorych
Odsłony: 261