Kiedy można przystąpić do spowiedzi?

 

Sakrament pojednania jest potrzebny tym, którzy przez grzech ciężki zerwali więzy przyjaźni i miłości Bożej.
Istotnymi elementami sakramentu są: żal za grzechy, postanowienie poprawy, wyznanie grzechów, zadośćuczynienie i rozgrzeszenie.
Szafarzem sakramentu pokuty jest kapłan, który oprócz władzy święceń posiada upoważnienie do jej wykonywania.
Penitent to wierny, który przystępuje do sakramentu aby otrzymać rozgrzeszenie.

Określenia sakramentu
Sakrament pokuty nazywa się również:
- sakramentem nawrócenia,
- sakramentem spowiedzi,
- sakramentem przebaczenia,
- sakramentem pojednania.

Obowiązek spowiedzi
Każdy wierny po osiągnięciu wieku rozeznania jest zobowiązany przynajmniej raz w roku wyznać wiernie wszystkie swoje grzechy.
Zachęca się do praktyki comiesięcznej spowiedzi, zwłaszcza dzieci i młodzież.

Sposób sprawowania sakramentu
Miejscem sprawowania indywidualnej spowiedzi św. są konfesjonały ustawione w kościołach, kaplicach i tam gdzie można sprawować mszę św. W wypadkach nagłych i koniecznych, kapłan możne wysłuchać spowiedzi i rozgrzeszyć w każdym miejscu.

Komu udziela się rozgrzeszenia
Każdemu kto wyznaje grzechy, żałuje za nie i pragnie się poprawić.

Sposób wyznawania grzechów
W pierwszej kolejności wyznaje się grzechy ciężkie co do liczby i rodzaju. Zachęca się również do wyznawania grzechów powszednich.
Nie zabrania się nikomu spowiadać się za pośrednictwem tłumacza, z wykluczeniem nadużyć i zgorszenia oraz zachowaniem tajemnicy spowiedzi.

Tajemnica spowiedzi
Tajemnica spowiedzi jest nienaruszalna. Spowiednik nie może w żaden sposób zdradzić penitenta, czy to słowami czy dla jakiejkolwiek przyczyny.

Czas spowiedzi
Spowiedź odbywa się:
- w oznaczone godziny w dni powszednie, w niedziele i święta,
- podczas nabożeństw,
- w Adwencie i Wielkim Poście,
- przed odpustem parafialnym,
- przed większymi wydarzeniami religijnymi,
- podczas rekolekcji szkolnych.

Podstawa prawna
1. Katechizm Kościoła Katolickiego, nr 1422 - 1498.
2. Kodeks Prawa Kanonicznego, kan. 959 - 997.
3. Synod Archidiecezji Poznańskiej 2004 - 2008, T. 1, Dokumenty, Poznań 2008, nr 611 - 619.
4. Synod Archidiecezji Poznańskiej 2004 ? 2008, T. 2, Statuty, Poznań 2008, nr 557 - 568.