Drukuj

Przygotowanie do pierwszej Komunii św. w roku 2016/17

 

Przyjmowanie Komunii świętej

 

Najświętsza Eucharystia dopełnia wtajemniczenie chrześcijańskie. Jest źródłem i zarazem szczytem całego życia chrześcijańskiego. W Eucharystii zawiera się całe duchowe dobro Kościoła, a mianowicie Chrystus.

Określenia Eucharystii
Eucharystia jest dziękczynieniem składanym Bogu.
Inne nazwy to:
- Wieczerza Pańska,
- Łamanie Chleba,
- Zgromadzenie eucharystyczne,
- Pamiątka Męki i Zmartwychwstania Pana,
- Najświętsza Ofiara,
- Święta i Boska liturgia,
- Komunia - ponieważ jednoczy nas z Chrystusem,
- Msza św. - ponieważ liturgia kończy się posłaniem wiernych (missio), aby pełnili wolę Bożą w codziennym życiu.

Pierwsza Komunia św.
Po raz pierwszy do Komunii św. przystępują dzieci z klas 2 szkoły podstawowej.
Pośrednie przygotowanie do Komunii św. dokonuje się w szkole.
Przygotowanie bezpośrednie i liturgiczne dokonuje się w parafii zamieszkania dziecka.
Miejscem przyjęcia pierwszej Komunii św. jest parafia zamieszkania dziecka.
W naszej parafii, pierwsze pełne uczestnictwo dzieci w Eucharystii odbywa się w 2 i 3 niedzielę maja, po uprzednim rocznym przygotowaniu.

Niezbędne dokumenty
Do przyjęcia pierwszej Komunii św. wymagana jest:
- metryka chrztu dziecka, jeśli było ochrzczone poza parafią,
- zgoda proboszcza miejsca zamieszkania dziecka, jeśli do pierwszej Komunii św. ma przystąpić poza własną parafią.

Obowiązek przyjmowania Komunii św.
Kto przystąpił do Pierwszej Komunii św. ma obowiązek przyjmować ten sakrament przynajmniej raz w roku, w okresie wielkanocnym.

Post eucharystyczny
Przed przyjęciem Komunii św. należy zachować jednogodzinny post.
Postu nie łamie spożywanie wody oraz przyjmowanie lekarstw.
Chorzy o osoby w podeszłym wieku mogą przyjmować Komunię św. bez zachowania wymaganego postu.

Kto nie może przystępować do Komunii św.
Do Komunii św. nie mogą przystępować osoby żyjące w związkach niesakramentalnych.

Uczestnictwo w Eucharystii
Udział we Mszy św. jest obowiązkiem każdego katolika. Opuszczanie Mszy św. z własnej winy jest grzechem ciężkim.
Ważne uczestnictwo we Mszy św. wymaga obecności fizycznej od początku do końca, czyli od znaku krzyża na rozpoczęcie do błogosławieństwa na zakończenie.
Pełny udział we Mszy św. związany jest z przyjęciem Komunii św.
Osoby, które z powodu złego stanu zdrowia lub podeszłego wieku nie mogą uczestniczyć w niedzielnej Eucharystii, mogą korzystać z transmisji Mszy św. w radio lub telewizji. Mogą również korzystać z posługi nadzwyczajnych szafarzy Komunii św., ustanowionych po to, by Eucharystię zanieść chorym do ich domu.

Postawy na mszy św.
Uczestnicy Eucharystii winni zachować jednolita postawę, będącą znakiem jedności członków chrześcijańskiej wspólnoty.
Postawa stojąca
- od wejścia kapłana do kolekty włącznie (kolekta - modlitwa przed czytaniami mszalnymi),
- w czasie śpiewu przed Ewangelią,
- w czasie wyznania wiary i modlitwy powszechnej,
- od wezwania: Módlcie się, aby... aż do Baranku Boży, z wyjątkiem modlitwy epikletycznej i słów przeistoczenia,
- w czasie modlitwy po Komunii u zakończenie Mszy św.
Postawa siedząca
- w czasie czytań i psalmu responsoryjnego,
- w czasie homilii,
- w czasie przygotowania darów,
- w czasie rozdzielania Komunii św.
Postawa klęcząca
- w czasie modlitwy epikletycznej i przeistoczenia (wierni wstają przed aklamacją po przeistoczeniu, a więc przed słowami: Oto wielka tajemnica wiary)
- na słowa: ?Oto Baranek Boży?.
Osoby starsze, słabe i chore mogą siedzieć podczas całej Mszy św.
Znak pokoju
Znaki pokoju przekazuje się najbliżej stojącym osobom przez skłon głowy lub podanie ręki - w zależności od zwyczaju panującego w parafii.
Warto zapoznać się z informacjami dotyczącymi uczestnictwa we Mszy św. oraz przyjmowania Komunii św., umieszczonymi w zakładce Obowiązki religijne.

Podstawa prawna
1. Katechizm Kościoła Katolickiego, nr 1322 - 1419.
2. Kodeks Prawa Kanonicznego, kan. 897 - 958.
3. Synod Archidiecezji Poznańskiej 2004 - 2008, T. 1, Dokumenty, Poznań 2008, nr 598 - 610.
4. Synod Archidiecezji Poznańskiej 2004 - 2008, T. 2, Statuty, Poznań 2008, nr 533 - 556.

I KOMUNIA ŚW. DZIECI KLAS III W PAR. NSPJ W NOWYM TOMYŚLU W ROKU SZKOLNYM 2015-2016

Dzieci w ramach przygotowania uczestniczą każdej niedzieli we Mszy św. [ najlepiej o 1200 – Msza św. dla dzieci]. Otrzymują obrazki z liturgii Słowa i wklejają je do książeczki, które otrzymają na spotkaniu indywidualnym z kapłanem.

1 SPOTKANIE:
6 września 2015 /niedziela/ – godz. 1200 – Msza św. na rozpoczęcie, z modlitwą o dobre przygotowanie.
[ Możliwość zamówienia alb i kupienia różańców, książeczek i świec].

2 SPOTKANIE:
Spotkanie indywidualne rodziców i dziecka z duszpasterzem, z rozmową na temat tegorocznego przygotowania.
1. klasa III A – poniedziałek 14 września w godz.: 1600 – 1700 i 1900 – 2000.
2. klasa III B – wtorek 15 września w godz.: 1600 – 1730.
3. klasa III C – środa 16 września a w godz.: 1600 – 1730.
4. klasa III D – czwartek 17 września w godz.: 1600 – 1730.
5. klasa III E – piątek 18 września w godz.: 1600 – 1700.
5. klasy III ze szkoły podstawowej nr 1 – sobota 19 września
w godz.: 1000 – 1230.

3 SPOTKANIE:
11 października /niedziela/ – godz. 1200 – Msza św. z poświęceniem Różańców św.

4 SPOTKANIE:
Spotkania duszpasterskie na salce [ tylko dla rodziców]:
1. klasa III A – poniedziałek 26 października godz. 1900
2. klasa III B – wtorek 27 października godz. 1900
3. klasa III C – środa 28 października godz. 1900
4. klasa III D – czwartek 29 października godz. 1900
5. klasa III E – wtorek 3 listopada godz. 1900
6. klasy III ze szkoły podstawowej nr 1 – środa 4 listopada godz. 1900

5 SPOTKANIE:
8 listopada /niedziela/ – godz. 1200 – Msza św. z błogosławieństwem książeczek do Nabożeństwa.

6 SPOTKANIE:
6 grudnia /niedziela/ – godz. 1200 – Msza św. z poświęceniem medalików.

7 SPOTKANIE:
7 grudnia /poniedziałek/ – godz. 1800 – Nauka rekolekcyjna dla rodziców w ramach parafialnych rekolekcji Adwentowych.

8 SPOTKANIE:
10 stycznia 2015 /niedziela/ – godz. 1200 – Msza św. z nauką o wychowywaniu.

9 SPOTKANIE:
7 lutego /niedziela/ – godz. 1200 – Msza św. z poświęceniem świec.

10 SPOTKANIE:
Spotkania duszpasterskie na salce [ tylko dla rodziców]:
1. klasa III A – poniedziałek 8 lutego godz. 1900
2. klasa III B – wtorek 9 lutego godz. 1900
3. klasa III C – czwartek 11 lutego godz. 1900
4. klasa III D – poniedziałek 15 lutego godz. 1900
5. klasa III E – wtorek 16 lutego godz. 1900
6. klasy III ze szkoły podstawowej nr 1 – środa 17 lutego godz. 1900

11 SPOTKANIE:
4 marca /piątek/ – godz. 1800 – Droga Krzyżowa z wynagrodzeniem za grzechy naszych rodzin /sprawy organizacyjne dnia I Komunii św./
- rodzice dzieci z 8 maja.
11 marca /piątek/ – godz. 1800 – Droga Krzyżowa z wynagrodzeniem za grzechy naszych rodzin /sprawy organizacyjne dnia I Komunii św./
- rodzice dzieci z 15 maja.
11 marca /piątek/ – godz. 1600 – Droga Krzyżowa z wynagrodzeniem za grzechy naszych rodzin /sprawy organizacyjne dnia I Komunii św./
- rodzice dzieci z 21 maja.

12 SPOTKANIE:
13 marca /niedziela/ – godz. 1200 – Msza św. z modlitwą o dobrą spowiedź św. i błogosławieństwem rodziców i dzieci Najświętszym Sakramentem.

13 SPOTKANIE:
24 marca – godz. 19.00 – Msza św. w Wielki Czwartek – pamiątka Ostatniej Wieczerzy - ustanowienie Eucharystii /ojcowie uczestniczą w obrzędzie umycia nóg/
Wielki Piątek / Wielka Sobota – pół godzinna rodzinna adoracja Pana Jezusa przy Grobie Pańskim.

14 SPOTKANIE:
9 kwietnia /sobota/ – godz. 1100 – I spowiedź św. - dzieci z 8 maja
16 kwietnia /sobota/ – godz. 1100 – I spowiedź św. – dzieci z 15 maja
23 kwietnia /sobota/ - godz. 1100 – I spowiedź św. – dzieci z 21 maja

15 SPOTKANIE:
Spotkanie formacyjno – modlitewne dla rodziców w kościele:
11 kwietnia /poniedziałek/ – godz. 1900 – rodzice dzieci klasy III A „2”
13 kwietnia /środa/ – godz. 1900 – rodzice dzieci klas III B i C „2”
18 kwietnia /poniedziałek/ – godz. 1900 – rodzice dzieci klas III D i E „2”
20 kwietnia /środa/ – godz. 1900 – rodzice dzieci klas III „1”

16 SPOTKANIE:
1 maja – godz. 1200 – Msza św. z aktem oddania swojego życia Panu Jezusowi – dzieci z rodzicami.

17 SPOTKANIE:
7 maja – godz. 1100 /sobota/ – II spowiedź św. - dzieci z 8 maja
14 maja – godz. 1100 /sobota/ – II spowiedź św. – dzieci z 15 maja
20 maja – godz. 1630 /piątek/ – II spowiedź św. – dzieci z 21 maja

18 SPOTKANIE:
8 maja /niedziela/ – godz. 1200 – Uroczystość I Komunii św.
15 maja /niedziela/ – godz. 1200 – Uroczystość I Komunii św.
21 maja /sobota/ – godz. 1400 – Uroczystość I Komunii św.

19 SPOTKANIE:
BIAŁY TYDZIEŃ:
9 – 14 maja – Msze św. o godz. 1800 - dzieci z I Komunii św. z 8 maja.
16 – 21 maja – Msze św. o godz. 1800 - dzieci z I Komunii św. z 15 maja.
23 – 28 maja – Msze św. o godz. 1800 - dzieci z I Komunii św. z 21 maja.

Program Białego Tygodnia:
Poniedziałek – dzień wdzięczności za rodziców /z rodzicami/
Wtorek – wyjazd dziękczynny do Sanktuarium /z rodzicami i dziadkami/
Środa - dzień wdzięczności za Kościół Powszechny /z rodzeństwem
i wychowawcami/ - z ofiarą na misje!
Czwartek - dzień wdzięczności za rodziców chrzestnych /z rodzicami chrzestnymi/
Piątek - dzień wdzięczności za dziadków /z dziadkami/
Sobota – Rajd rowerowy

20 SPOTKANIE:
Wyjazd dziękczynny za dar I Komunii św. – Poznań / Gostyń / Pniewy / Lubiń / Rokitno – w Białym Tygodniu.

*** SPOTKANIA LITURGICZNE – OSTATNIE 2 TYGODNIE PRZED KOMUNIĄ ŚW. ***

Kategoria: Eucharystia
Odsłony: 869