Porządek Mszy św. w naszej parafii

 

Wierni mają obowiązek uczestnictwa we Mszy św. w następujące dni:

Świętej Bożej Rodzicielki Maryi - Nowy Rok (1 stycznia)
Objawienie Pańskie (6 stycznia)
Wniebowstąpienie Pańskie - VII Niedziela Wielkanocy
Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa - Boże Ciało (czwartek po uroczystości Trójcy Przenajświętszej)
Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny - Matki Boskiej Zielnej (15 sierpnia)
Wszystkich Świętych (1 listopada)
Boże Narodzenie (25 grudnia)
Niedziela (każda w ciągu roku)

Zachęca się wiernych do udziału we Mszy św. w uroczystości:

Świętego Józefa (19 marca)
Świętych Apostołów Piotra i Pawła (29 czerwca)
Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny (8 grudnia)

Podstawa prawna
1. Kodeks Prawa Kanonicznego kan. 1246 § 1 i 2.
2. Dekret Kongr. ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów z 4 marca 2003 r. (Prot. 1784/01/L), ogłoszony przez konferencję Episkopatu Polski dnia 12 marca 2003 r.
3. List Episkopatu Polski na temat przykazań kościelnych, Warszawa 21 października 2005 r.

I KOMUNIA ŚW. DZIECI KLAS III W PAR. NSPJ W NOWYM TOMYŚLU W ROKU SZKOLNYM 2018-2019

Dzieci w ramach przygotowania uczestniczą każdej niedzieli we Mszy św. [ najlepiej o 1200 – Msza św. dla dzieci]. Otrzymują obrazki
z liturgii Słowa i wklejają je do książeczki, które otrzymają na spotkaniu indywidualnym z kapłanem.

1 SPOTKANIE:

9 września 2018 /niedziela/ – godz. 1200 – Msza św. na rozpoczęcie,
z modlitwą o dobre przygotowanie. [ Możliwość zamówienia alb
i kupienia różańców].

2 SPOTKANIE:

Spotkanie indywidualne rodziców i dziecka z duszpasterzem,
z rozmową na temat tegorocznego przygotowania.

  1. Wtorek 11.IX.2018 godz. 1600 – 1700 (12 osób).
  2. Wtorek 11.IX.2018 godz. 1800 – 1900 (12 osób).
  3. Czwartek 13.IX.2018 godz. 1600 – 1700 (12 osób).

    3 SPOTKANIE:

7 października 2018 /niedziela/ – godz. 1200 – Msza św. z poświęceniem Różańców św. [ Możliwość kupienia książeczek i świec].

4 SPOTKANIE:

Różaniec dla dzieci (w kościele):

Codziennie w październiku: od poniedziałku do piątku o godz. 1600.

Spróbujmy być przynamniej jeden raz w tygodniu (min.)

5 SPOTKANIE:

Spotkania duszpasterskie na salce [ tylko dla rodziców]:

  1. Poniedziałek 15 października 2018 godz. 1900 (I grupa rodziców)
  2. Środa 17 października 2018 godz. 1900 (II grupa rodziców)

6 SPOTKANIE:
4 listopada 2018 /niedziela/ – godz. 1200 – Msza św.
z błogosławieństwem książeczek do Nabożeństwa.
7 SPOTKANIE:

2 grudnia 2018 /niedziela/ – godz. 1200 – Msza św. z poświęceniem medalików.

8 SPOTKANIE:

Roraty dla dzieci (w kościele):
W poniedziałki, środy i piątki o godz. 1800.
We wtorki, czwartki i soboty o godz. 630.

Spróbujmy być przynamniej jeden raz w tygodniu (min.)

9 SPOTKANIE:

11 grudnia 2018 /wtorek/ – godz. 1800 – Nauka rekolekcyjna dla rodziców w ramach parafialnych rekolekcji Adwentowych.

10 SPOTKANIE:

6 stycznia 2019 /niedziela/ – godz. 1200 – Msza św. z nauką
o wychowywaniu w rodzinie.

11 SPOTKANIE:

3 lutego 2019 /niedziela/ – godz. 1200 – Msza św. z poświęceniem świec.

12 SPOTKANIE:

Spotkania duszpasterskie na salce [ tylko dla rodziców]:

  1. Poniedziałek 25 luty 2019 godz. 1900 (I grupa rodziców) - zmiana terminu!!!
  2. Środa 20 października 2019 godz. 1900 (II grupa rodziców)

13 SPOTKANIE:
22 marca 2019 /piątek/ – godz. 1800 – Droga Krzyżowa z wynagrodzeniem za grzechy rodzin /sprawy organizacyjne dnia I Komunii św./ - dla rodziców.
14 SPOTKANIE:

Droga Krzyżowa dla dzieci (w kościele):

8 marca 2019 /piątek/ - godz. 1600.
/Droga Krzyżowa jest w każdy piątek Wielkiego Postu o godz. 1600/.

15 SPOTKANIE:

7 kwietnia 2019 /niedziela/ – godz. 1200 – Msza św. z modlitwą o dobrą spowiedź św. i błogosławieństwem rodziców i dzieci Najświętszym Sakramentem.

16 SPOTKANIE:

18 kwietnia 2019 – godz. 19.00 – Msza św. w Wielki Czwartek – pamiątka Ostatniej Wieczerzy - ustanowienie Eucharystii /ojcowie uczestniczą w obrzędzie umycia nóg/

Wielki Piątek / Wielka Sobota – pół godzinna rodzinna adoracja
Pana Jezusa przy Grobie Pańskim.

17 SPOTKANIE:

Spotkanie formacyjno – modlitewne dla rodziców w kościele
„Via Lucis”:

24 kwietnia 2019 /środa/ – godz. 1900.

18 SPOTKANIE:

27 kwietnia 2019 /sobota/ – godz. 1100 – I spowiedź św.  

19 SPOTKANIE:

12 maja 2019 – godz. 1200 – Msza św. z aktem oddania swojego życia Panu Jezusowi – dzieci z rodzicami.

20 SPOTKANIE:

17 maja 2019 – godz. 1600 /piątek/ – II spowiedź św.    

21 SPOTKANIE:

18 maja 2019 /sobota/ – godz. 1200 – Uroczystość I Komunii św.

22 SPOTKANIE: BIAŁY TYDZIEŃ:

20 – 25 maja 2019 – Msze św. o godz. 1800 - dzieci z I Komunii św.

Program Białego Tygodnia:

Poniedziałek – dzień wdzięczności za rodziców /z rodzicami/ - zdjęcia.

Wtorek – wyjazd dziękczynny do Sanktuarium /z rodzicami i dziadkami/ [Poznań / Gostyń / Pniewy / Lubiń / Rokitno]

Środa - dzień wdzięczności za rodziców chrzestnych /z rodzicami chrzestnymi/

Czwartek - dzień wdzięczności za Kościół Powszechny /z rodzeństwem
i wychowawcami/ - z ofiarą na misje!

Piątek - dzień wdzięczności za dziadków /z dziadkami/ - pamiątki
I Komunijne.

Sobota – Rajd rowerowy

 

*** SPOTKANIA LITURGICZNE – OSTATNIE 2 TYGODNIE
PRZED KOMUNIĄ ŚW. ***

Przygotowanie do pierwszej Komunii św. w roku 2016/17

 

Przyjmowanie Komunii świętej

 

Najświętsza Eucharystia dopełnia wtajemniczenie chrześcijańskie. Jest źródłem i zarazem szczytem całego życia chrześcijańskiego. W Eucharystii zawiera się całe duchowe dobro Kościoła, a mianowicie Chrystus.

Określenia Eucharystii
Eucharystia jest dziękczynieniem składanym Bogu.
Inne nazwy to:
- Wieczerza Pańska,
- Łamanie Chleba,
- Zgromadzenie eucharystyczne,
- Pamiątka Męki i Zmartwychwstania Pana,
- Najświętsza Ofiara,
- Święta i Boska liturgia,
- Komunia - ponieważ jednoczy nas z Chrystusem,
- Msza św. - ponieważ liturgia kończy się posłaniem wiernych (missio), aby pełnili wolę Bożą w codziennym życiu.

Pierwsza Komunia św.
Po raz pierwszy do Komunii św. przystępują dzieci z klas 2 szkoły podstawowej.
Pośrednie przygotowanie do Komunii św. dokonuje się w szkole.
Przygotowanie bezpośrednie i liturgiczne dokonuje się w parafii zamieszkania dziecka.
Miejscem przyjęcia pierwszej Komunii św. jest parafia zamieszkania dziecka.
W naszej parafii, pierwsze pełne uczestnictwo dzieci w Eucharystii odbywa się w 2 i 3 niedzielę maja, po uprzednim rocznym przygotowaniu.

Niezbędne dokumenty
Do przyjęcia pierwszej Komunii św. wymagana jest:
- metryka chrztu dziecka, jeśli było ochrzczone poza parafią,
- zgoda proboszcza miejsca zamieszkania dziecka, jeśli do pierwszej Komunii św. ma przystąpić poza własną parafią.

Obowiązek przyjmowania Komunii św.
Kto przystąpił do Pierwszej Komunii św. ma obowiązek przyjmować ten sakrament przynajmniej raz w roku, w okresie wielkanocnym.

Post eucharystyczny
Przed przyjęciem Komunii św. należy zachować jednogodzinny post.
Postu nie łamie spożywanie wody oraz przyjmowanie lekarstw.
Chorzy o osoby w podeszłym wieku mogą przyjmować Komunię św. bez zachowania wymaganego postu.

Kto nie może przystępować do Komunii św.
Do Komunii św. nie mogą przystępować osoby żyjące w związkach niesakramentalnych.

Uczestnictwo w Eucharystii
Udział we Mszy św. jest obowiązkiem każdego katolika. Opuszczanie Mszy św. z własnej winy jest grzechem ciężkim.
Ważne uczestnictwo we Mszy św. wymaga obecności fizycznej od początku do końca, czyli od znaku krzyża na rozpoczęcie do błogosławieństwa na zakończenie.
Pełny udział we Mszy św. związany jest z przyjęciem Komunii św.
Osoby, które z powodu złego stanu zdrowia lub podeszłego wieku nie mogą uczestniczyć w niedzielnej Eucharystii, mogą korzystać z transmisji Mszy św. w radio lub telewizji. Mogą również korzystać z posługi nadzwyczajnych szafarzy Komunii św., ustanowionych po to, by Eucharystię zanieść chorym do ich domu.

Postawy na mszy św.
Uczestnicy Eucharystii winni zachować jednolita postawę, będącą znakiem jedności członków chrześcijańskiej wspólnoty.
Postawa stojąca
- od wejścia kapłana do kolekty włącznie (kolekta - modlitwa przed czytaniami mszalnymi),
- w czasie śpiewu przed Ewangelią,
- w czasie wyznania wiary i modlitwy powszechnej,
- od wezwania: Módlcie się, aby... aż do Baranku Boży, z wyjątkiem modlitwy epikletycznej i słów przeistoczenia,
- w czasie modlitwy po Komunii u zakończenie Mszy św.
Postawa siedząca
- w czasie czytań i psalmu responsoryjnego,
- w czasie homilii,
- w czasie przygotowania darów,
- w czasie rozdzielania Komunii św.
Postawa klęcząca
- w czasie modlitwy epikletycznej i przeistoczenia (wierni wstają przed aklamacją po przeistoczeniu, a więc przed słowami: Oto wielka tajemnica wiary)
- na słowa: ?Oto Baranek Boży?.
Osoby starsze, słabe i chore mogą siedzieć podczas całej Mszy św.
Znak pokoju
Znaki pokoju przekazuje się najbliżej stojącym osobom przez skłon głowy lub podanie ręki - w zależności od zwyczaju panującego w parafii.
Warto zapoznać się z informacjami dotyczącymi uczestnictwa we Mszy św. oraz przyjmowania Komunii św., umieszczonymi w zakładce Obowiązki religijne.

Podstawa prawna
1. Katechizm Kościoła Katolickiego, nr 1322 - 1419.
2. Kodeks Prawa Kanonicznego, kan. 897 - 958.
3. Synod Archidiecezji Poznańskiej 2004 - 2008, T. 1, Dokumenty, Poznań 2008, nr 598 - 610.
4. Synod Archidiecezji Poznańskiej 2004 - 2008, T. 2, Statuty, Poznań 2008, nr 533 - 556.

I KOMUNIA ŚW. DZIECI KLAS III W PAR. NSPJ W NOWYM TOMYŚLU W ROKU SZKOLNYM 2015-2016

Dzieci w ramach przygotowania uczestniczą każdej niedzieli we Mszy św. [ najlepiej o 1200 – Msza św. dla dzieci]. Otrzymują obrazki z liturgii Słowa i wklejają je do książeczki, które otrzymają na spotkaniu indywidualnym z kapłanem.

1 SPOTKANIE:
6 września 2015 /niedziela/ – godz. 1200 – Msza św. na rozpoczęcie, z modlitwą o dobre przygotowanie.
[ Możliwość zamówienia alb i kupienia różańców, książeczek i świec].

2 SPOTKANIE:
Spotkanie indywidualne rodziców i dziecka z duszpasterzem, z rozmową na temat tegorocznego przygotowania.
1. klasa III A – poniedziałek 14 września w godz.: 1600 – 1700 i 1900 – 2000.
2. klasa III B – wtorek 15 września w godz.: 1600 – 1730.
3. klasa III C – środa 16 września a w godz.: 1600 – 1730.
4. klasa III D – czwartek 17 września w godz.: 1600 – 1730.
5. klasa III E – piątek 18 września w godz.: 1600 – 1700.
5. klasy III ze szkoły podstawowej nr 1 – sobota 19 września
w godz.: 1000 – 1230.

3 SPOTKANIE:
11 października /niedziela/ – godz. 1200 – Msza św. z poświęceniem Różańców św.

4 SPOTKANIE:
Spotkania duszpasterskie na salce [ tylko dla rodziców]:
1. klasa III A – poniedziałek 26 października godz. 1900
2. klasa III B – wtorek 27 października godz. 1900
3. klasa III C – środa 28 października godz. 1900
4. klasa III D – czwartek 29 października godz. 1900
5. klasa III E – wtorek 3 listopada godz. 1900
6. klasy III ze szkoły podstawowej nr 1 – środa 4 listopada godz. 1900

5 SPOTKANIE:
8 listopada /niedziela/ – godz. 1200 – Msza św. z błogosławieństwem książeczek do Nabożeństwa.

6 SPOTKANIE:
6 grudnia /niedziela/ – godz. 1200 – Msza św. z poświęceniem medalików.

7 SPOTKANIE:
7 grudnia /poniedziałek/ – godz. 1800 – Nauka rekolekcyjna dla rodziców w ramach parafialnych rekolekcji Adwentowych.

8 SPOTKANIE:
10 stycznia 2015 /niedziela/ – godz. 1200 – Msza św. z nauką o wychowywaniu.

9 SPOTKANIE:
7 lutego /niedziela/ – godz. 1200 – Msza św. z poświęceniem świec.

10 SPOTKANIE:
Spotkania duszpasterskie na salce [ tylko dla rodziców]:
1. klasa III A – poniedziałek 8 lutego godz. 1900
2. klasa III B – wtorek 9 lutego godz. 1900
3. klasa III C – czwartek 11 lutego godz. 1900
4. klasa III D – poniedziałek 15 lutego godz. 1900
5. klasa III E – wtorek 16 lutego godz. 1900
6. klasy III ze szkoły podstawowej nr 1 – środa 17 lutego godz. 1900

11 SPOTKANIE:
4 marca /piątek/ – godz. 1800 – Droga Krzyżowa z wynagrodzeniem za grzechy naszych rodzin /sprawy organizacyjne dnia I Komunii św./
- rodzice dzieci z 8 maja.
11 marca /piątek/ – godz. 1800 – Droga Krzyżowa z wynagrodzeniem za grzechy naszych rodzin /sprawy organizacyjne dnia I Komunii św./
- rodzice dzieci z 15 maja.
11 marca /piątek/ – godz. 1600 – Droga Krzyżowa z wynagrodzeniem za grzechy naszych rodzin /sprawy organizacyjne dnia I Komunii św./
- rodzice dzieci z 21 maja.

12 SPOTKANIE:
13 marca /niedziela/ – godz. 1200 – Msza św. z modlitwą o dobrą spowiedź św. i błogosławieństwem rodziców i dzieci Najświętszym Sakramentem.

13 SPOTKANIE:
24 marca – godz. 19.00 – Msza św. w Wielki Czwartek – pamiątka Ostatniej Wieczerzy - ustanowienie Eucharystii /ojcowie uczestniczą w obrzędzie umycia nóg/
Wielki Piątek / Wielka Sobota – pół godzinna rodzinna adoracja Pana Jezusa przy Grobie Pańskim.

14 SPOTKANIE:
9 kwietnia /sobota/ – godz. 1100 – I spowiedź św. - dzieci z 8 maja
16 kwietnia /sobota/ – godz. 1100 – I spowiedź św. – dzieci z 15 maja
23 kwietnia /sobota/ - godz. 1100 – I spowiedź św. – dzieci z 21 maja

15 SPOTKANIE:
Spotkanie formacyjno – modlitewne dla rodziców w kościele:
11 kwietnia /poniedziałek/ – godz. 1900 – rodzice dzieci klasy III A „2”
13 kwietnia /środa/ – godz. 1900 – rodzice dzieci klas III B i C „2”
18 kwietnia /poniedziałek/ – godz. 1900 – rodzice dzieci klas III D i E „2”
20 kwietnia /środa/ – godz. 1900 – rodzice dzieci klas III „1”

16 SPOTKANIE:
1 maja – godz. 1200 – Msza św. z aktem oddania swojego życia Panu Jezusowi – dzieci z rodzicami.

17 SPOTKANIE:
7 maja – godz. 1100 /sobota/ – II spowiedź św. - dzieci z 8 maja
14 maja – godz. 1100 /sobota/ – II spowiedź św. – dzieci z 15 maja
20 maja – godz. 1630 /piątek/ – II spowiedź św. – dzieci z 21 maja

18 SPOTKANIE:
8 maja /niedziela/ – godz. 1200 – Uroczystość I Komunii św.
15 maja /niedziela/ – godz. 1200 – Uroczystość I Komunii św.
21 maja /sobota/ – godz. 1400 – Uroczystość I Komunii św.

19 SPOTKANIE:
BIAŁY TYDZIEŃ:
9 – 14 maja – Msze św. o godz. 1800 - dzieci z I Komunii św. z 8 maja.
16 – 21 maja – Msze św. o godz. 1800 - dzieci z I Komunii św. z 15 maja.
23 – 28 maja – Msze św. o godz. 1800 - dzieci z I Komunii św. z 21 maja.

Program Białego Tygodnia:
Poniedziałek – dzień wdzięczności za rodziców /z rodzicami/
Wtorek – wyjazd dziękczynny do Sanktuarium /z rodzicami i dziadkami/
Środa - dzień wdzięczności za Kościół Powszechny /z rodzeństwem
i wychowawcami/ - z ofiarą na misje!
Czwartek - dzień wdzięczności za rodziców chrzestnych /z rodzicami chrzestnymi/
Piątek - dzień wdzięczności za dziadków /z dziadkami/
Sobota – Rajd rowerowy

20 SPOTKANIE:
Wyjazd dziękczynny za dar I Komunii św. – Poznań / Gostyń / Pniewy / Lubiń / Rokitno – w Białym Tygodniu.

*** SPOTKANIA LITURGICZNE – OSTATNIE 2 TYGODNIE PRZED KOMUNIĄ ŚW. ***

Kościół żywo poleca wiernym, by przyjmowali Komunię świętą, gdy uczestniczą w celebracji Eucharystii. Zobowiązuje ich do tego przynajmniej raz w roku (KKK 1417).

Przyjęcie Ciała i Krwi Chrystusa w Komunii świętej pogłębia zjednoczenie komunikującego z Panem, gładzi grzechy powszednie i zachowuje od grzechów ciężkich. Ponieważ zostają umocnione więzy miłości między komunikującym a Chrystusem, przyjmowanie tego sakramentu umacnia jedność Kościoła, Mistycznego Ciała Chrystusa (KKK 1416).

Częstotliwość
1. Komunię św. należy przyjąć przynajmniej raz w roku w okresie wielkanocnym.
2. Możliwość przyjmowania Komunii św. dwa razy w ciągu dnia - pod warunkiem, że za drugim razem przyjmujący uczestniczy w całej mszy św.

Postawa wewnętrzna
Stan łaski uświęcającej (kto przystępuje do Komunii św. powinien być wolny od grzechu ciężkiego).

Postawa zewnętrzna
1. Pobożne skupienie.
2. Aktywny udział we wspólnej modlitwie i śpiewie.
3. Dbałość o odpowiedni strój i postawę w kościele.
4. Punktualne przybywanie na niedzielną liturgię.
5. Post eucharystyczny - przynajmniej godzinę przed przyjęciem Ciała Pańskiego.
Obecny Kodeks Prawa Kanonicznego nic nie mówi na temat czasu postu dla chorych czy osób w podeszłym wieku, które nie wychodzą już z domu. Zaleca się, aby dla tych osób był to choćby jeden kwadrans.

Różne formy przyjmowania Komunii świętej
1. Komunia św. przyjmowana pod postacią chleba do ust.
2. Komunia św. przyjmowana pod postacią chleba na rękę.
3. Komunia św. pod obiema postaciami.
4. Komunia św. pod postacią wina w szczególnych okolicznościach.

Postawa ciała
1. Klęcząca.
2. Stojąca (wierni przystępujący do ołtarza Ciała Pańskiego stojąc, powinni przed przyjęciem Komunii świętej przyklęknąć na jedno kolano lub - jeśli nie mogą - przynajmniej wykonać skłon).

Biskupi polscy zalecają procesyjne podchodzenie do stołu Pańskiego, gdyż wyraża ono lepiej istotę Eucharystii - pokarmu, który umacnia człowieka na drodze do wieczności.

Najważniejsze jest jednak, by przystępowanie do Komunii odbywało się zawsze w sposób nabożny, godny i spokojny.

Dwie praktyki udzielania Komunii św.
1. Na rękę - najstarsza praktyka, istniejąca w Kościele do ok. VIII wieku. Gest przejęty z obrzędów wieczerzy paschalnej - posłużył się nim Chrystus, gdy podczas Ostatniej Wieczerzy podał Apostołom swe eucharystyczne Ciało do rąk.
2. Do ust - młodszy i bardziej rozpowszechniony sposób. Praktykowany powszechnie od IX wieku. Pojawił się wraz z wprowadzeniem do liturgii mszalnej chleba niekwaszonego.

Komunia św. na rękę
1. Zachować odpowiednią postawę i ułożenie rąk;
2. Komunię świętą należy przyjmować na lewą dłoń podtrzymywaną przez prawą, a następnie, stojąc przed kapłanem, prawą ręką włożyć Hostię do ust;
3. W żadnym wypadku nie wolno odchodzić z Hostią na dłoni od ołtarza.

Komunia św. do ust
1. Zachować odpowiednią postawę;
2. Komunię świętą należy przyjmować na język, wysunięty delikatnie i ułożony na rozchylonych ustach.
Błędem byłoby przeciwstawianie jednego sposobu przyjmowania Komunii świętej drugiemu, twierdząc, że jeden z nich jest lepszy. Oba te sposoby mogą współistnieć obok siebie, jak to ma już miejsce w wielu krajach.
Zgoda na możliwość przyjmowania Komunii świętej na rękę nie zmienia faktu, że Episkopat Polski w 2005 r. uznał, iż podstawowym sposobem pozostaje przyjmowanie Komunii świętej wprost do ust. Jeżeli jednak ktoś poprosi, gestem wyciągniętej dłoni, o Komunię świętą na rękę, należy mu Jej w taki sposób udzielić (Komunikat z 331. zebrania plenarnego KEP, 5).
Udzielanie Komunii świętej na rękę wymaga od wiernych większej ostrożności i uwagi.
Pojawienie się tej formy nie powinno być dla wiernych powodem jakichkolwiek podziałów na bardziej lub mniej pobożnych, postępowych czy tradycjonalistów. Byłoby to ewidentnym zaprzeczeniem ducha Eucharystii.

Podstawa prawna
1. Kodeks Prawa Kanonicznego, kan. 912 - 923.
2. Katechizm Kościoła Katolickiego, nr 2042.
3. Komunikat z 331 Konferencji Episkopatu Polski, pkt. 5, Warszawa 9 marca 2005 r.
4. List Episkopatu Polski na temat przykazań kościelnych, Warszawa 21 października 2005 r.
5. List Pasterski Arcybiskupa Metropolity Poznańskiego o sposobach przyjmowania Komunii św., Poznań 13 marca 2005, L. dz. 1320/2005.
6. Instrukcja Kongregacji Sakramentów ?Immensae caritatis? na temat ułatwiania w niektórych wypadkach przyjmowania Komunii sakramentalnej, w: L'Osservatore Romano, z 30 marca 1973, s. 1.
7. Ogólne wprowadzenie do Mszału rzymskiego, Rzym 2002, zatwierdzone przez Kongregację ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, dnia 6 listopada 2003 r. (Prot. 795/02/L).
8. Wskazania Episkopatu Polski po ogłoszeniu nowego wydania Ogólnego wprowadzenia do Mszału Rzymskiego, Warszawa 9 marca 2005 r. (Instrukcja dla Kościoła w Polsce, dotycząca udziału i postaw wiernych we mszy świętej).