Katecheza dla rodziców żyjących w związku sakramentalnym:

drugi i czwarty wtorek każdego miesiąca o godz. 19.00 w salce parafialnej

 

Katecheza dodatkowa dla rodziców nie żyjących w związku sakramentalnym:

pierwszy i trzeci wtorek każdego miesiąca o godz. 19.00 w salce parafialnej

 

Katecheza - instrukcja liturgiczna dla wszystkich w piątki bezpośrednio poprzedzające chrzest o godz. 19.00 w salce parafialnej.

 

Kiedy udzielamy Chrztu św.?