Katecheza dla rodziców żyjących w związku sakramentalnym:

drugi i czwarty wtorek każdego miesiąca o godz. 19.00 w salce parafialnej

 

Katecheza dodatkowa dla rodziców nie żyjących w związku sakramentalnym:

pierwszy i trzeci wtorek każdego miesiąca o godz. 19.00 w salce parafialnej

 

Katecheza - instrukcja liturgiczna dla wszystkich w piątki bezpośrednio poprzedzające chrzest o godz. 19.00 w salce parafialnej.

 

Kiedy udzielamy Chrztu św.?

Sakrament chrztu św. udzielany jest w naszej parafii:

- w 2 i 4 sobotę miesiąca w łączności z Mszą św. o godz. 18.00,

- w 3 niedzielę miesiąca w łączności ze Mszą św. o godz. 12.00.

Katecheza dla rodziców i chrzestnych przed chrztem dziecka

Kiedy udzielamy Chrztu św.?

 

Katecheza dla rodziców i chrzestnych przed chrztem dziecka

 

Chrzest św. jest fundamentem życia chrześcijańskiego, umożliwiając przyjmowanie pozostałych sakramentów. Udzielany jest na Mszy św., co podkreśla jego związek z Eucharystią.

Czas i miejsce chrztu
Dziecko przyjmuje chrzest w kościele parafialnym rodziców. W przypadku chrztu w innym kościele, należy uzyskać zgodę swojego proboszcza.

Sakrament chrztu św. udzielany jest w naszej parafii:
- w 2 i 4 sobotę miesiąca w łączności z Mszą św. o godz. 1800,
- w 3 niedzielę miesiąca w łączności ze Mszą św. o godz. 1200.

Zgłoszenie chrztu, dokumenty
Aby ochrzcić dziecko należy zgłosić się w biurze parafialnym, w celu ustalenia terminu.
Obowiązują dwa spotkania dla rodziców dziecka [ w tym jedno z rodzicami chrzestnymi]. Jeśli rodzice dziecka nie mają sakramentu małżeństwa, to jest jeszcze jedno dodatkowe dla nich spotkanie, we wtorek poprzedzający chrzest o godz. 1900.
Termin pierwszej katechezy podawany jest w ogłoszeniach parafialnych, druga katecheza odbywa się w piątek przed chrztem, w domu parafialnym o godz. 1900.

Dokumenty potrzebne do chrztu:
- odpis aktu urodzenia dziecka,
- wyciąg z aktu ślubu kościelnego rodziców, jeśli ślub był poza parafią,
- świadectwo ślubu cywilnego, jeśli rodzice zawarli tylko taki związek.

Dziecko do chrztu zgłasza przynajmniej jeden z rodziców.

Jeśli rodzice dziecka żyją w związku niesakramentalnym (kontrakt cywilny lub bez zobowiązań prawnych), a praktykują swoją wiarę w tym co dla nich możliwe, żąda się oświadczenia na piśmie od rodziców i chrzestnych, będącego zobowiązaniem do wychowania dziecka w wierze katolickiej.

Kiedy odmawia się chrztu
Nie udziela się chrztu, jeśli nie ma nadziei na wychowanie dziecka w wierze. W takim przypadku odkłada się sakrament, wyjaśniając rodzicom przyczynę decyzji.

Dzieci, które nie otrzymały sakramentu chrztu, a ukończyły 7 rok życia i uczestniczą w katechezie szkolnej przygotowując się do przyjęcia Komunii św., otrzymują chrzest miesiąc przed I Komunią świętą.

Rodzice chrzestni
Wymagania wobec rodziców chrzestnych:
- ukończone 16 lat,
- przyjęty sakrament bierzmowania,
- praktykowanie wiary zgodnie z nauką Kościoła.

Rodzicem chrzestnym nie może być osoba żyjąca w związku niesakramentalnym oraz młodzież, która nie uczestniczy w katechizacji.

Chrzestni spoza parafii, dostarczają zaświadczenie z parafii zamieszkania, o praktykowaniu wiary.

Chrzest osób dorosłych
Przygotowaniem do chrztu osób dorosłych zajmuje się Archidiecezjalny Ośrodek Katechumenalny przy parafii pw. Matki Bożej Bolesnej w Poznaniu.
Adres:
ul. Głogowska 97
PL 60-265 Poznań
tel. +48 61 886 87 38

Podstawa prawna
1. Katechizm Kościoła Katolickiego, nr 1213 - 1284.
2. Kodeks Prawa Kanonicznego, kan. 849 - 878.
3. Synod Archidiecezji Poznańskiej 2004 - 2008, T. 1, Dokumenty, Poznań 2008, nr 581 - 587.
4. Synod Archidiecezji Poznańskiej 2004 - 2008, T. 2, Statuty, Poznań 2008, nr 503 - 521.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Chrzest w grudniu odbędzie się:

W grudniu I katechezy chrzcielne dla rodziców odbędą się:


II katechezy dla rodziców i chrzestnych:
w piątek przed chrztem o godz. 19.00 w Domu Parafialnym

III katecheza dla rodziców niesakramentalnych: