W niedzielę 5 maja 2019 r. gościliśmy w naszej parafii siostrę Magdalenę Bublińską SJK z Pniew. Na Mszy św. mówiła o trzech miłościach św. s. Urszuli Ledochowskiej,

a na spotkaniu w szkole o godz. 15.00 o powołaniu, o procesie beatyfikacyjnym i kanonizacyjnym s. Urszuli i o walce duchowej na modlitwie. Siostra Magdalena obecnie posługuje w Zespole Szkół Sióstr Urszulanek w Pniewach - jest tam katechetką. Zachęcała też do wstąpienia młodzieży do szkoły średniej, do klas pierwszych - po III klasach gimnazjum i po VIII szkoły podstawowej.

Oferta szkoły na rok szkolny 2019/2020

Szanowni Państwo!

Informujemy, że od kilku lat Liceum Ogólnokształcące funkcjonuje w trybie szkoły publicznej (nie obowiązuje czesne).

Od września 2012 roku w szkołach ponadgimnazjalnych obowiązuje nowa podstawa programowa wprowadzona przez Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół. Uwzględniając rozporządzenie MEN w sprawie ramowych programów nauczania przedstawiamy ofertę szkoły na rok szkolny 2019/2020.

Rok szkolny w naszej szkole podzielony jest na trymestry (każdy po min. 10 pełnych tygodni nauki). Umożliwia to:

realizację przedmiotów uzupełniających w formie warsztatowej poza szkołą;
dokonanie przez uczniów ewentualnej zmiany wybranych przedmiotów na poziomie rozszerzonym;
przeznaczenie ostatniego okresu nauki w klasie maturalnej na bezpośrednie przygotowanie do egzaminów maturalnych;
tworzenie międzyoddziałowych i międzyszkolnych małych grup (7-12 osób) na przedmiotach w zakresie rozszerzonym, na językach obcych oraz za zajęciach z wychowania fizycznego.

OFERTA LICEUM:

Zgodnie z ramowym planem nauczania, każdy uczeń w liceum zobowiązany jest do realizacji od 2 do 4 przedmiotów na poziomie rozszerzonym.
W szkole obowiązuje ucznia wybór minimum 2 przedmiotów wg oferty poszczególnych oddziałów:

klasa humanistyczna: język polski, historia i przedmiot do wyboru
klasa matematyczna: matematyka, informatyka i przedmiot do wyboru
klasa przyrodnicza: biologia, chemia i przedmiot do wyboru
Przedmioty do wyboru to: fizyka, geografia, wiedza o społeczeństwie, historia sztuki, język angielski, język niemiecki.

Ponadto szkoła oferuje w ramach zajęć uzupełniających kursy z:

podstaw psychologii,
ekologii,
dziennikarstwa,
ekonomii w praktyce,
robotyki,
chemii kosmetycznej.
JĘZYKI OBCE:

język wiodący: język angielski
drugi język: język niemiecki albo język rosyjski albo język hiszpański
ZAJĘCIA DO WYBORU Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO:

gry zespołowe dla dziewcząt i chłopców;
tenis stołowy i tenis ziemny;
fitness stepy;

fitness ABT;

warsztaty taneczne;

nordic walking;

latino/zumba,

basen.