Ogłoszenia parafialne
XXXI Niedziela „B” – 4 listopada 2018


1.Wymienianki będziemy odmawiać we wszystkie niedziele listopada – 1 dziesiątkę Różańca św. z listą zmarłych po Mszy św. Prosimy przynosić na Mszę św. kartki z listą zmarłych w formie podstawowej – mianowniku i kłaść do koszyczka pod chórem.

2.Do 8 listopada można uzyskać odpust – darowanie kar za grzechy dla zmarłych. Należy być w stanie łaski uświęcającej, wyznać wiarę, podjąć modlitwę w duchowej łączności z Ojcem św., przyjąć Komunię św., nawiedzić Cmentarz i prosić o łaskę braku przywiązania do jakiegokolwiek grzechu. Codziennie można ofiarować łaskę odpustu dla jednego zmarłego.

3.Są jeszcze wolne miejsca na Pielgrzymkę parafialną do Warszawy w dniach 16 – 18 listopada. W programie zwiedzanie m.in. Sanktuaria: Bożej Opatrzności, św. Andrzeja Boboli i bł. ks. Jerzego Popiełuszki, Muzeum Powstania Warszawskiego i Stary Rynek. Koszt: 420 zł. Zgłoszenia z wpłatą 100 zł. dzisiaj w zakrystii, a w tygodniu w sekretariacie szkoły podstawowej.

4.W tym tygodniu sprząta: ul. Bukowiecka i Polna.

5.Prasa katolicka: wyłożona pod chórem, niezależnie od prenumeraty:
- Przewodnik Katolicki – o tym, co po synodzie Kościół ma do zaproponowania młodym.
- Gość Niedzielny – Młodzi odsłonili piękne oblicze Kościoła. Poświęcony im Synod był czasem autentycznego słuchania Ducha Świętego. Bezpośrednia relacja z Rzymu.
- W tym tygodniu będzie Nowy numer Jego Serca o odzyskaniu niepodległości. Dzisiaj o 19.00 spotkanie redakcji.

6. Dzieci ze szkoły podstawowej odbierają obrazki z niedzieli w zakrystii.

Intencje Mszalne:

Niedziela 4.11.2018
1.+Marianna, Andrzej Kasprzak, Elżbieta, Kazimierz Kasprzak, zm. z rodz. Kasprzakó1), Mazurkiewiczów.
2.O Boże błogosławieństwo dla Barbary Lotki z ok. 60 r. urodzin; oraz dla Marka Łuczaka z ok. 35 r. urodzin – int. od Iwony z rodziną

Niedziela 11.11.2018
1.Za Ojczyznę
2.+Apolonia, Jan Wesołowscy, Cecylia, Bronisław, Stanisław Kamińscy
3.W int. Antoniego z ok. chrztu