W piątek, 26 października 2018 r. odbyła się doniosła ceremonia, która na trwałe zapisała się w historii naszej społeczności szkolnej, ponieważ tego dnia nastąpiło oficjalne przekazanie sztandaru Szkole Podstawowej im. Leonarda Śliwińskiego w Sątopach.


Najpierw zaproszeni goście, nauczyciele i uczniowie udali się do Kościoła na mszę św. Podczas uroczystego nabożeństwa nastąpiło poświęcenie sztandaru. Mszy św. przewodniczył i kazanie wygłosił ks. proboszcz Tomasz Sobolewski, a poświęcenia sztandaru dokonał były proboszcz ks. Paweł Szułcik.
Następnie wszyscy przeszli do Świetlicy Wiejskiej, gdzie o godzinie 10.00 odbyła się dalsza część uroczystości. Na początku, zgodnie z ceremoniałem szkoły, wprowadzony został poczet flagowy i odśpiewany hymn państwowy. Potem nastąpił poruszający moment odczytania przez Radę Rodziców Aktu Ufundowania Sztandaru i wręczenia sztandaru na ręce Dyrektora Szkoły, który przekazał go Szkolnemu Pocztowi Sztandarowemu. W dalszej części dokonano prezentacji nowego sztandaru. Podniosłości chwili dopełniło ślubowanie uczniów na otrzymany sztandar, będący symbolem historii i tradycji szkoły, znakiem, który łączy tych, którzy opuścili jej progi, obecnych i przyszłych pokoleń, symbolem życia i trwania najważniejszych wartości: Boga, Honoru i Ojczyzny.
Sztandar został ufundowany przez Radę Rodziców przy Szkole Podstawowej im. Leonarda Śliwińskiego w Sątopach, pod przewodnictwem Pani Magdaleny Wroniak.
Po ceremonii przekazania sztandaru przedstawiona została część artystyczna, wykonana przez uczniów i absolwentów naszej szkoły, pod kierunkiem nauczycieli. Młodzi wykonawcy zaprezentowali swoje umiejętności aktorskie, wokalne i taneczne. Wśród gości honorowych na uroczystości był m. in. syn patrona szkoły Mieczysław Śliwiński.
Na zakończenie uroczystości wszyscy zostali zaproszenia na poczęstunek, przygotowany przez rodziców.