W dwie niedziele (6 i 13 maja) gościliśmy na Mszach św., ze świadectwami osoby z fundacji Pro Publica. W niedzielę 6 maja Adrian Pakuła mówiłi świadectwo:

o roli Różańca w swoim i innych życiu. A w niedzielę 13 maja Tomasz Koziełło dał bardzo poruszające świadectwo o cudownym medaliku. Popołudniami w gościnnej szkole podstawowej odbyły się seanse filmów ewangelizacyjnych: Teraz i w grodzinę i 13 dzień. Wierni też otrzymali cudowny medalk, z zapytaniem: czy chcesz przyjąć miłość Boga i Maryi?