Ogłoszenia parafialne II Święto Wielkanocne 2 kwietnia 2018 r1. Dziękujemy za pomoc w przygotowanie Triduum Paschalnego i dekoracji w kościele. Dziękujemy za złożoną już daninę diecezjalną, którą cały czas można składać. Wszystkich ogarniamy paschalnym błogosławieństwem.

2. Jutro dwa pogrzeby: o10.00 – św. Franciszki Metzgier, o 11.30 – śp. Waldemara Schulca.

3. W I piątek miesiąca:
- spowiedź św.: 17.30 - 18.00, o 18.00 – Droga Światła z komunią św. (Via Lucis) zabieramy świece – tj. niezwykłe nabożeństwo Wielkanocne – zapraszamy dzieci, młodzież, rodziców, dziadków. Chciejmy cieszyć się zmartwychwstaniem we wspólnocie i odkrywać tę prawdę w swoim sercu.

4. W tym tygodniu nie będzie Mszy św. w sobotę.

5. W kruchcie PK, GN – numery świąteczne.

6. W tym tygodniu sprzątanie: ul. Kościelna od 30 do 11.

7. Intencje Mszalne:
- II święto Wielkanocne: 1. Śp. Apolonia, Marianna i Adam; 2. Śp. Leonarda, Roman Kozłowicz i zm. Z rodz. Kozłowiczów; 3. Z podz. i z prośbą dla Katarzyny z ok. 5 r. urodzin i dla całej rodziny.
- Niedziela 8 kwietnia: 1. śp. Andrzej Kędzierski – od nauczycieli, pracowników
i dzieci szk. Podstawowej Sątopy;
2. śp. Andrzej Dydziuk – od córek z rodzinami;
3. śp. Krzysztof i Michał Lubik – od Magdaleny Kwiatkowskiej z rodziną;
4. śp. Róża i Zenon Marchewka;
5. Z podziękowaniem i prośbą o Boże błogosławieństwo dla Elżbiety i Daniela.