Ogłoszenia parafialne - IV Niedziela Wielkiego Postu „B” - 11 III 2018 r.


1. Dziękuję wszystkim za pomoc przy wizytacji biskupiej: w kościele, szkole i na Sali wiejskiej. Niech wszystkim Pan Bóg błogosławi!

2. W piątek o 19.30 Sątopska Droga Krzyżowa na wiosce – rozpoczynamy przy kościele. Przygotujmy duży krzyż, weźmy ze sobą: małe krzyże z domu, lampiony, pochodnie. Teksty będą do rozdania po Mszy św. Po Drodze Krzyżowej może Agapa na Sali wiejskiej?

3. Intencje Mszalne: W przyszłą sobotę o 17.00: za śp. Jerzego Kucza – od żony. W Niedzielę o 11.00: 1.za śp. Andrzeja Kędzierskiego – od rodziny Buszczaków; 2. Za śp. Jana, Różę, Józefa Bzowskich ( z Nowej Róży); 3.za śp. Andrzeja Dydziuka – od Beaty, Rafała Rzepeckich; 4. Za śp. Mariannę /15 r. śm/, Alojzego Tomys, Mariana Ławeckiego; 5. W 94 r. ur. Heleny Białas – od dzieci i wnuków.

4. Rozpiska przyjętych intencji na marzec w gablocie i na stronie internetowej parafii.

5. W zakrystii można zapisywać się na funkcje na Niedzielę Palmową: dwa czytania, Męka Pańska – 3 osoby i dary.

6. W sobotę obchód chorych – proszę o zgłoszenie chorych w zakrystii!

7. W tym tygodniu sprzątanie: Sątopy Dworzec.

8. Po Mszach św. przyjmujemy intencje Mszalne zbiorowe na Niedzielę na godz. 11.00 ( na I półrocze) i na soboty na 17.00 (do Wielkanocy tylko!)

9. Pod chórem i przy wejściach do kościoła wyłożone zostały koperty na daninę diecezjalną – proszę o zaznaczenie parafii Sątopy! W kościele do zrobienia są trzy rzeczy: 1. Pulpit do miejsca przewodniczenia, 2. Nowe mikrofony ze sprawdzeniem wzmacniacza, 3. Nowe ogrzewanie – do uzgodnienia po tegorocznej zimie…

10. Zapowiedzi przedślubne: Natalia Agnieszka Koleśnik i Radosław Kubaczyk – Sątopy ul. Szkolna 11.

11. Prasa katolicka:

- PK – o 1050 rocznicy pierwszego biskupstwa na ziemiach polskich.
- GN – w ramach cyklu Wielki Post z o. Pio o posłuszeństwie i o kroku w stronę dojrzałej cywilizacji: o ograniczeniu handlu w niedzielę
- MGN – obrazek ze św. ojcem Pio oraz jego radami, jak dobrze się spowiadać.
- MPK – o tym jak w czasie Wielkiego Postu dbać o swojego ducha i ćwiczyć się w byciu dobrym.
- nowy numer Jego Serca – z tematem o dobrej zmianie wg Jezusa Chrystusa, ze sprawozdaniem rocznym z działań parafii, z planem na Wielki Post i z wkładką Sątopską i aktualnościami z życia parafii…

12. Po Mszy św. dzieci odbierają obrazki z Niedzielnej Mszy św.

Intencje Mszalne 3/4 marca:

Sobota – 10.03.2018 - 1.za śp. Stanisława Marchewkę, Janinę Marcinkowską, Piotra Kin i zm. z rodziny, śp. Eugeniusza Webera; 2. za śp. Andrzeja Kędzierskiego – od Marty Pigla z rodzicami i rodzeństwem. 3. za śp. Walerian Bobkiewicz, Aleksandra króla – od Alicji Bobkiewicz.

Niedziela – 11.03.2018 godz. 1100: 1. za śp. Jerzego Kucza – od Andrzeja Stanickiego z rodziną; 2. za śp. Andrzeja Dydziuka – od córek z rodzinami, 5. Za śp. Irenę Ratajczak 3 r. śm. – od synów z rodzinami; 4. Za śp. Janusza Netka 1 r. śm. – od żony z rodziną. (1 x chrzest).