W poniedziałek 5 marca 2018 r. w naszej parafii odbyła się kolejna wzytacja kanoniczna ks. Zdzisława Fortuniak. 

Rozpoczęło się wszystko w szkole podstawowej. Przepiękny program artystyczny przygotowały dzieci naszej szkoły. Ks. bp nastepnie poopowiadał trochę o swojej wiejskiej szkole, o klasach łączonych i o tym, że nie należy się wstydzić swojej szkoły. Dalej gość spotkał się z gronem pedagogicznym przy kawie i pysznym cieście. 

Następnym punktem wizytacji była modlitwa na cmentarzu. Została odmówiona koronka do Bożego Miłosierdzia za zmarłych parafian i byłych mieszkańców ziemi Sątopskiej. 

Między 15.30 a 16.30 ksiądz biskup nawiedził dwie chore parafianki. Do jednej było trzeba pojechać kilka kilometrów, poniewaz mieszka na granicy parafii. 

O 17.00 na sali wiejskiej doszło do spotkania z osobami zaangażowanymi w życie parafialne i wiejskie. Biskup został powitany po staropolsku: chlebem i solą. Poruszono kilka spraw ważnych, m. in. pytano o szansę stałego pobytu księdza proboszcza w Sątopach. Biskup podziękował obecnemu proboszczowi za pomoc duszpasterską w parafii św. Andrzeja i zaznaczył, że jeśli będzie taka możliwość to kapłan będzie na stałe w Sątopach. 

Wizytacja zakończyła się uroczystą Mszą św. w kościele parafialnym, piękne przygotowaną przez parafian, m. in. przez dzieci ze szkoły podstawowej. Biskup Zdzisław mówił m. in. o proroku Elizeuszu, który jest wzorem dla nas, współczesnych wyznawców Boga. Takim prorokiem mamy być w swojej parafii i wiosce ,angażując się w działania duszasterskie, ewangelizacyjne i charytatywne. 

Na zakończenie wspólnej modlitwy ks. bp pobłogosławił zebranym i całej parafii.