W niedzielę 9 czerwca 2019 r. ukazał się nowy numer Jego Serce. Jest poświęcony tematyce: Najdroższej Krwi Chrystusa. W numerze znajduje się obszerny fotoreortaż

z I Komunii św. i Białego Tygodnia, z rekolekcji i odpustu w Sątopach. Znajduje się także program rekolekcji przed odpustem i letnich koncertów kameralno - organowych. 

Spis artykułów numeru czerwcowego Jego Serca:

1. Krwi Chrystusa, zwyciężająca złe duchy - wstępniak ks. proboszcza Tomasz Sobolewskiego 

2. Ofiary Starego i Nowego Testamentu - ks. Sławomir Kaźmierczak

3. Krwi Chrystusa, zapłato naszego zbawienia - Wojciech Budzisz

4. Krwi Chrytsusa, która w Eucharystii poisz i oczyszczasz dusze - Romuald Pigla

5. Krwi Chrystusa, zdroju miłosierdzia - Lidia Kawa

6. Krwi Chrystusa, męstwo męcenników - Joanna Uramowska

7. Krwi Chrystusa, brocząca spod korony cierniowej i tryskająca przy biczowaniu - Paweł Kaszczyński

8. Krwi Chrystusa, otucho umierających - Karolina Sokołowska 

9. Ballada o Najświętszej Krwi - Daniel Galas

10. Cud Eucharystyczny w Sokółce - Renata Lisek

11. Totus Tuus Maria - modlitwa za kapłanów - Adrian Pakuła

12. I Komunia św. 18.05.2019 - kazanie

13. I Komunia św. - uroczysty dzień Komunii św. - świadectwa dzieci - Karolina Sokołowska

14. I Komuni św. - kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat - fotoreportaż, także na wesoło

15. I Komunia św. - pielgrzymka do Rokitna

16. I Komunia św. - rajd rowerowy do Glinna

17. Powitanie Matki Bożej w naszej Archidiecezji

18. Media cyfrowe w rodzinie - Janusz Wardak

19. Rekolekcje szkolne w Sątopach

20. II pielgrzymka rowerowa do Sątop - Małgorzta Pajchrowska

21. Odpust ku czci św. Andrzeja Boboli w Sątopach

22. Warto przeczytać - Centrum Życia i Rodziny

23. Rekolekcje parafialne przed odpustem

24. Kronika parafialna

25. Nowotomyskie letnie koncerty organowe - program 

Krwi Chrystusa, zwyciężająca złe duchy...
Kochani Parafianie!

Wielki Ingres Maryi w naszej Archidiecezji rozpoczęty! Potrwa aż do 26 września 2020 r. W naszej parafii gościć będziemy Matkę Bożą 3 kwietnia przyszłego roku. 15 września, przez całą niedzielę słuchać będziemy świadectw o ofiarowaniu swojego życia Matce Bożej, a następnie przez cztery tygodnie bedzie możliwość uczestniczenia w Maryjnych katechezach, które zaproszą do 33. dniowych indywidualnych rekolekcji.
I wreszcie w niedzielę 10 listopada nastąpi uroczyste przyjecie aktu oddania się Matce Bożej przez naszych parafian. Ile osób podejmie ten akt wiary? Ile osób w sposób bardzo osobisty zaprosi Matkę Bożą na drogę ku świętości i większej doskonałości? Tego dzisiaj nie wiemy, ale mamy nadzieję, że Duch Święty poruszy i tym razem nasze serca, aby w tym była jeszcze większa chwała Boża, także dla nszej parafii.
Duch Święty jest nam wszystkim potrzebny, zwłaszcza kiedy zły duch próbuje osłabiać moc duszpasterską Kościoła. W ostatnim roku w katolickiej Polsce wyprodukowano dwa filmy, które ukazują różne słabości i grzechy duszpasterzy. To filmy: Kler i Tylko nie mów nikomu. Czy są one z pozycji ludzi, którym chodzi o dobro Kościoła? Mam wątpliwości, ale na pewno pokazują zjawiska, które dotyczą pasterzy Kościoła. Na szczęście nie w większości, ale są powodem naszego bólu i potrzeby zadośćuczynienia. Trzeba pamiętać, że każdy grzech, zwłaszcza gorszący i dotykający dzieci i młodzież - szczególnie kapłana, jest powodem do potępienia. Jednak nie do opuszczania Kościoła i przekreślenia samego kapłaństwa i celibatu. Kto tak do tego podchodzi, nie rozumie dzieła odkupienia Chrystusa, który na krzyżu umarł za wszystkich grzeszników, także pedofilów, zabójców, cudzołożników, homoseksualistów i łamiących wszelkie prawo Boże! Umarł
i zmartwychwstał, otwierając także dla nich bramy Królestwa Bożego. I misją Kościoła jest przypominanie, że bramy Królestwa sa otwarte dla wszystkch, którzy tylko się nawrócą i przyjmą reguły Boże. Bo miłosierdzie Boże nie zna granic.
Dla wielu było szokiem, to co usłyszeli i zobaczyli w filmie Tylko nie mów nikomu, jak i później w czytanym w kościołach liście biskupów polskich na temat grzechu pedofilii wśród duchownych. Czy większym szokiem było milczenie hierarchów i pozostawienie ofiar samych sobie niż dowiedzenie się, że i duszpasterze mogą popełniać najohydniejsze grzechy równe innym zboczeńcom? Na pewno Kościół w Polsce podjął dzisiaj starania, aby prawda wyszła na jaw, i gorszące praktyki zostały należycie osądzone, nawet jeśli to dotyczy samych duszpasterzy. Czy to wystarczy, aby odzyskać pełne zaufanie do kapłaństwa?
I tu musimy dotknąć głebiej problemu pedofilii. Wg badań 3% problemu dotyczy duchownych. Do tych czynów dochodzi także w rodzinach, szczególnie patologicznych, ale nie tylko, w świecie sportu, wszędzie tam, gdzie dorośli zajmują się młodymi i gdzie powinno być pełne zaufanie do ich dojrzałości. Ale największy problem pedofilii wg sondaży jest u homoseksualistów. Tam jest największy procent zjawiska pedofilii. Jeżeli mamy skutecznie walczyć z pedofilią w naszym społeczeństwie i w naszej zachodniej cywilizacji, to trzeba przede wszystkim zahamować zalew pornografii. Dzisiaj do niej mają dostęp wszyscy, także dzieci. I niestety skutki tego są opłakane: problem z wejściem w dojrzałe związki małzeńskie, zachowanie wierności małżeńskiej, otwarcie się na życie ludzkie. A także ogromny egoizm, traktowanie osoby ludzkiej jako przedmiot własnego pożądania i szukania tylko przyjemności. A co najważniejsze to oglądanie pornografii przyczynia się do wzrostu agresywności i przemocy. Badanie z USA już z 1989 r. dowodziło, że spośród blisko dwóch tysięcy czterystu przestępstw seksualnych w 68% przypadków agresorzy ogładali filmy lub zdjęcia pornograficzne bezpośrednio przed wykorzystaniem ofiar. Seryjny morderca Ted Bundy wyznał, że zetknął się z pornografią w młodym wieku i przez cały czas z nią obcował! W 1998 r. FBI ujawniła, że 83% sadystów seksualnych, 61% seryjnych morderców, 90% pedofilów i 33% gwałcilieli gromadziło materiały pornograficzne.
Tak więc tutaj szukajmy żródła wszelkiej nieczystości i nie panowania nad własną seksualnością, co takze może w dalszej kolejności prowadzić do skandalu pedofilii. Trzeba zrobic wszystko, aby maksymalnie ograniczyć dostęp do pronografii. Na nowo też rozbudzić kulturę czystości przedmałżeńskiej, a także piękna ludzkiego ciała jako świątyni Ducha Świętego.
W tym numerze JS podejmujemy temat Najdroższej Krwi Chrystusa. Jak Boże Ciało jest rozwinięciem treści Wielkiego Czwartku, tak uroczystość Najdroższej Krwi Jezusa jest przedłużeniem Wielkiego Piątku. Od Soboru Watykańskiego II jest to jedna uroczystość i przypada zazwyczaj w czerwcu (w tym roku: 22). Nabożeństwo ku czci Krwi Pańskiej ma uzasadnienie w Piśmie świętym, gdzie wychwalana jest krew męczenników, a przede wszystkim krew Jezusa Chrystusa. Po raz pierwszy Pan Jezus przelał ją przy obrzezaniu. W Ewangelii według świętego Łukasza można znaleźć informację, że podczas modlitwy w Ogrodzie Oliwnym pot Jezusa był jak krople krwi (zob. Łk 22, 44). Nader obficie płynęła ona przy biczowaniu i koronowaniu cierniem, a także przy ukrzyżowaniu. Kiedy żołnierz przebił Jego bok, natychmiast wypłynęła krew i woda (J 19, 24). Z 24 wezwań litanii do Najdroższej Krwi Chrystusa wybraliśmy 6, aby je przybliżyć i pomóc w przeżywaniu Nabożeństw Czerwcowych. Następne czekają na opracowanie lub na osobistą refleksję, chociażby przy czwartkowej adoracji Najświętszego Sakramentu. Wierzymy, że Krew Chrystusa, zwycięża złe duchy, dla których nie będzie już miejsca w naszych sercach.


Na czas czerwcowych spotkań z Sercem Jezusa
– z serca błogosławię.
ks. Tomasz Sobolewski – proboszcz