Na miesiąc maj otrzymaliśmy do rąk nowy numer Jego Serca, poświęcony tematyce Maryjnej: Nabożeństwom Maryjnym i Nawiezeniu Obrazu Jasnogórskiego. Oprócz tego w numarze znalazł się obszerny fotoreportaż z Triduum Paschalnego.

Oto spis treści:

1.Drugi Ingres Maryi - wstępniak ks. proboszcza Tomasza Sobolewskiego

2.Peregrynacja Obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej 1957 - 1982 - Lidia Kawa

3.Nawiedzenie Parafii przez kopię Obrazu MB Częstochowskiej - Barbara Szymańska

4.Między duchowością a pobożnością maryjną - ks. Marcin Cabaj

5.Nabożeństwa majowe - Krzysztof Łopusiewicz

6.Najbardziej tajemnicze wezwania w Litanii Loretańskiej - Sylwia Libeerkowska - Lange

7. Ballada Majowa - Daniel Galas

8.Zimni święci - Daniel Galas

9.Biblijny zielnik - Karolina Sokołowska

10.Chrześcijańska ekologia wg pp. Franciszka - Rajmund Pigla

11.Wystarczający dobry rodzic - to njalepszy rodzic. Poczucie winy u rodziców - Katarzyna Świderska

12.Najlepiej widzi się tylko sercem - Danuta Ford

13.Rekolekcje w Szkole Podstawowej nr 3 i Akademickiej Szkole Podstawowej - Katecheci

14.Stan techniczny budynku kościoła - odpowiedź na artykuł w lokalnej prasie - Przemysław Szymanowski

15.Przygotowanie do Bierzmowania - informacje dla kandydatów - ks. Sebastian Kaźmierczak

16.Z życia parafii w Sątopach - fotoreportaż z Triduum Paschalne

17.Kronika Parafialna

18.Fotoreportaż z Triduum Paschalnego

Drugi Ingres Maryi...
Kochani Parafianie!

Co łączy dwie daty: 7 listopada 1976 i 18 maja 2019 roku? Matka Boża w Ikonie Jasnogórskiej, rozpoczynająca Nawiedzenie w Archidiecezji Poznańskiej po 43. latach. To czas dwóch pokoleń. Żyją osoby, które dobrze pamiętają to wydarzenie i mają dzisiaj 60 – 70 lat. Ale dla większości katolików, będzie to pierwsze takie wydarzenie w swojej parafii. Myślę, że większość z nas była na Jasnej Górze, u Matki Bożej Częstochowskiej. Może jest jednak pewien procent wiernych, która nigdy tam nie była – w duchowej stolicy naszego Narodu! Kiedy w latach 1953 – 1956 kardynał Stefan Wyszyński opracowywał program duchowego przygotowania narodu do jubileuszu Tysiąclecia Chrztu Polski, nie wyobrażał sobie tego bez Matki Bożej. Istotną częścią tych przygotowań miał być Ingres Maryi w życie codzienne społeczeństwa. Sam prymas tak tłumaczył sens Nawiedzenia: W okresie Wielkiej Nowenny cały Naród powinien nawiedzić swoją Królową na Jasnej Górze, ale to jest niemożliwe w stu procentach. Zawsze ktoś nie będzie mógł pojechać do Częstochowy. Dlatego poprosimy Matkę Bożą, aby niejako zeszła ze swego Jasnogórskiego Tronu i odwiedziła wszystkie swoje dzieci, tam gdzie żyją, w ich parafiach. Nie mamy prawie filmów z pierwszego Nawiedzenia, są natomiast zdjęcia – pamiątki, które ukazują klimat tamtych dni i tygodni. Wielkie tłumy… kolejki przed konfesjonałami, masowe przystępowanie do Komunii św., pary żyjące tylko w związkach cywilnych zawierały śluby kościelne. Dochodziło do pojednania w zwaśnionych rodzinach i składano liczne deklaracje trzeźwościowe. Było to wielkie święto dla parafii: wiosek i miast. Trasy przejazdu obrazu były specjalnie przystrajane, budowane były powitalne bramy, przyozdabiano całe domy. Archidiecezja Poznańska te swoiste rekolekcje przeżywała przez 561 dni, w 605 świątyniach. To było niezwykłe działanie łaski Bożej, w Narodzie dotkniętym doświadczeniem ideologii marksistowsko-leninowskiej (inaczej: ateistycznej), na życie dzieci, młodzieży i rodzin. Żeby to sobie dobrze wyobrazić, to podobne uniesienia duchowe przeżywaliśmy w czasie papieskich pielgrzymek, które gromadziły już nie tysiące, ani dziesiątki tysięcy, ale miliony Polaków, na wspólnych Eucharystiach, Nabożeństwach i spotkaniach paraliturgicznych.
My kapłani, zadajemy sobie to pytanie, czy jest możliwe podobne przeżywanie Nawiedzenia w tym momencie historii zbawienia w Narodzie polskim? Czy będą pełne świątynie? Czy będą kolejki do konfesjonałów, zwłaszcza tych wiernych, którzy już dawno nie praktykowali? Czy dojdzie do zawierania związków sakramentalnych przez pary żyjące bez ślubu kościelnego? Czy będą składane deklaracje już nie tylko trzeźwościowe, ale także z uzależnień od narkotyków, pornografii, hazardu, czy pracoholizmu? Co trzeba zrobić, aby duchowe owoce Nawiedzenia były odpowiednie do działania Bożej łaski?
Jedną z propozycji do dobrego przygotowania i samego przeżycia Nawiedzenia jest odbycie rekolekcji z aktem oddania się Matce Bożej wg wzoru ukazanego przez św. Ludwika Grignion de Montfort, z jego Traktatu o doskonałym nabożeństwie do NMP. Święty Ludwik, we wspomnianym Traktacie zaleca, by akt oddania się Matce Bożej poprzedzony był 33. dniowym przygotowaniem. Pierwsza możliwość zakłada, że Misje lub rekolekcje odbywają się bezpośrednio przed przyjęciem obrazu MB Częstochowskiej, a następnie po Nawiedzeniu parafia przez 33 dni przygotowuje się do oddania swojego życia Matce Bożej. Druga możliwość zakłada Misje lub rekolekcje miesiąc przed Nawiedzeniem obrazu, a sam akt oddania złożony jest przez parafian w dniu pobytu obrazu w parafii. Niezależnie od tego, którą wersję podejmiemy, ważne jest przyjęcie pośrednictwa Maryi na drodze do Jezusa. Święty Ludwik Maria de Montfort mówił: Wszystko dla Jezusa przez Maryję. Warto pamiętać, iż święty Jan Paweł II, wielki orędownik modlitwy maryjnej, przejął z Traktatu hasło Totus Tuus, jako swą dewizę biskupią, a później papieską. Mam nadzieję, że te działania, które podejmiemy, każdy indywidualnie i razem jako wspólnota parafialna, będą nas uczyły prawdziwej pobożności Maryjnej, a Maryja stanie się dla nas i dla naszej parafii „Kołem ratunkowym”. Pierwszym krokiem w przededniu drugiego Ingresu Maryi w Archidiecezji, niech będzie zakup Traktatu o doskonałym nabożeństwie do NMP i przeczytanie go. Drugim krokiem niech będzie podjęcie postanowienia oddania się Matce Bożej w niewolę miłości, przy okazji Nawiedzenia obrazu w naszej parafii.
Chcemy w następnych numerach umieszczać wspomnienia z pierwszego nawiedzenia obrazu MB w naszym mieście. Kto więc ma pamiątki i wspomnienia z tamtych wydarzeń, niech da świadectwo działania Matki Bożej w jego życiu.

Na czas Majowych spotkań z Maryją
– z serca błogosławię.
ks. Tomasz Sobolewski – proboszcz