7 numer Jego Serca jest o relacjach polsko - ukraińskich (Bratem jesteś moim). W numerze znajdują się następujące artykuły:

Numer Jego Serca na okres wakacyjny podejmuje temat: 50. lat od wydania encykliki pp. Pawła VI Humanae Vitae. W numerze znajdują się następujące artykuły:

Czerwcowy numer Jego Serca 2018 zawiera: 1050. lecie biskupstwa poznańskiego.

Nowy numer JS poświęcony jest adhortacji apostolskiej pp. Franciszka: Gaudete et Exsultate.