Pamiętaj! Potwierdź zarezerwowaną intencję mszalną co najmniej dwa tygodnie przed terminem.

Jak co roku, zapraszamy do udziału w rekolekcjach przed odpustem NSPJ. Prowadzić je będzie ks. Artur Andrzejewski proboszcz z Wytomyśla. Oto szczegółowy program: