WSPÓLNOTA ŻYWEGO RÓŻAŃCA

Głównym zadaniem Wspólnoty Żywego Różańca jest codzienna modlitwa w wyznaczonej na każdy miesiąc intencji.

Wspólnota Różańcowa składa się z poszczególnych Róż, którą tworzy 20 osób - każda z tych osób odmawia codziennie tylko jedną dziesiątkę Różańca, a to znaczy, że w ciągu dnia odmówiony zostaje przez wszystkich członków danej Róży cały różaniec. W naszej parafii istnieje trzynaście Róż żeńskich oraz jedna Róża męska. Spotkania formacyjne odbywają się w Domu Parafialnym po wieczornej Eucharystii w każdy 2 piątek miesiąca.

Różaniec Nieustający - wyznaczony na jeden dzień miesiąca, w którym modlitwa trwa nieprzerwanie od północy do północy. Każda osoba rozważa tajemnice jednej części różańca o określonej godzinie. Potrzebnych jest 48 chętnych osób, by różańcem wypełnić całą dobę. Modlimy się w intencjach Kościoła, naszej parafii, naszych rodzin… W naszej parafii jest to zawsze 30 dzień miesiąca. W lutym, który jest krótszy, dzień ten przypada na ostatni dzień miesiąca.

Różaniec Rodziców - powstał z myślą o rodzicach i ich dzieciach. Każda róża składa się z 20 chętnych osób i modli się codziennie jedną dziesiątką różańca, w intencji dzieci swoich i pozostałych członków róży. Modlitwą objęte są córki, synowie, współmałżonkowie naszych dzieci oraz dzieci chrzestne.

W powyższych formach modlitwy może wziąć udział każdy parafianin - zarówno ten  należący do Wspólnoty Żywego Różańca jak i nie należący do niej. Różaniec można odmawiać gdziekolwiek się jest - nie trzeba przychodzić do kościoła, by go odmówić.