“Focolare” jest pierwszym zalążkiem jedności, z którego rozwinął się Ruch „według precyzyjnego planu Boga odsłaniającego się w czasie”. Jest to mała wspólnota w nowym stylu na wzór rodziny z Nazaretu. Najważniejszym zobowiązaniem członków jest radykalne życie przykazaniem miłości wzajemnej, aby utrzymywać żywą obecność Jezusa, którą On obiecał tym, którzy są zjednoczeni w Jego imię (Mt 18,20).

Spotkania w naszej parafii, z rozważaniem „Słowa Życia”, odbywają się w I czwartki miesiąca o godz. 19.00