Kółko „Mali Misjonarze” uwrażliwia dzieci na potrzeby misji: spotkania w salce w środy: godz. 15.00 – 16.00. Opiekun p. Renata Racz [ katechetka]