Wspólnota „ERM”:

Eucharystyczny Ruch Młodych uwrażliwia dzieci na żywą obecność Pana Jezusa w Eucharystii: spotkania odbywają się w salce w środy: godz. 16.00 – 17.00. Opiekun p. Renata Lisek [ katechetka].

Dzieci z ERM - Eucharystycznego Ruchu Młodych kolędowały w dniach 28 i 29 grudnia 2016 r. wśród mieszkańców Os. Kwiatowego w Glinnie.