W Uroczystość Chrystusa Króla 25 listopada 2018 r. do wspólnoty ERM przystąpiły 4 dziewczyny z klas piątych – Kinga, Julia, Zuzanna i Emilia. Dzieci złożyły i odnowiły swoje przyrzeczenia. Towarzyszyły im trzy animatorki licealistki Iga, Julia i Weronika.

Wspólnota „ERM”:

Eucharystyczny Ruch Młodych uwrażliwia dzieci na żywą obecność Pana Jezusa w Eucharystii: spotkania odbywają się w salce w środy: godz. 16.00 – 17.00. Opiekun p. Renata Lisek [ katechetka].

Dzieci z ERM - Eucharystycznego Ruchu Młodych kolędowały w dniach 28 i 29 grudnia 2016 r. wśród mieszkańców Os. Kwiatowego w Glinnie.