W Uroczystość Chrystusa Króla 25 listopada 2018 r. do wspólnoty ERM przystąpiły 4 dziewczyny z klas piątych – Kinga, Julia, Zuzanna i Emilia. Dzieci złożyły i odnowiły swoje przyrzeczenia. Towarzyszyły im trzy animatorki licealistki Iga, Julia i Weronika.


Wielbimy Pana podczas piątkowych spotkań w salkach parafialnych i budujemy więzi.

W sobotę 24.11. br. byłyśmy w Pniewach u Matki Urszuli założycielki ERM, by powierzyć Jej sprawy nasze i bliskich oraz naszej parafii i kapłanów.
Niech Pan Jezus króluje w naszych sercach i umacnia w codzienności, byśmy z radością nieustannie głosili – „Króluj nam Chryste! – Zawsze i wszędzie!”

Umacniajmy się w tym co dobre (…)