W Uroczystość Chrystusa Króla do wspólnoty dzieci ERM przystąpiły cztery dziewczynki i dwie uczennice liceum. Eremitki odnowiły przyrzeczenie, a nowo przyjęte złożyły je. Modlitwie uwielbienia podczas Msz św. towarzyszyła radość i pokój serca.

Jedna z dziewcząt -  Iga Buda otrzymała krzyż z darem modlitwy na posługę animatora dzieci młodszych. Niech radość będzie udziałem także rodzin dzieci, które pragną być bliżej Pana Jezusa Eucharystycznego i świadectwem życia świadczyć o Jego dobroci. Eremitki są apostołami Pana Jezusa starając się wnosić w swoje otoczenie zgodę, pokój i dobro. Źródło duchowej mocy odnajdują w Eucharystii. Nowo przyjęte eremitki to : Julia Bisiorek, Weronika Gąsiorowska, Maja Kukuła, Maja Kopijkowska, Wiktoria Furmańczyk i Oliwia Stoińska. Dziękujemy ks. Proboszczowi za słowa umocnienia na radość służby, a Wszystkim obecnym za modlitwę. (…)