Schola dziecięca: od 20.X.2013r. w naszej parafii z wielkim zapałem śpiewa na „Chwałę Bożą” schola dziecięca. Obecnie liczy 19 dziewczynek od klasy II do V szkoły podstawowej. Próby śpiewu odbywają się w soboty o godz. 10.00 w salce parafialnej.

Schola animuje śpiew na Mszy św. dziecięcej w niedzielę o godz. 12.00, na Mszy św. dziecięcej w I piątek miesiąca o godz. 16.00 i na Mszach św. Roratnich.