KRĄG BIBLIJNY

"Nie zioła ich uzdrowiły ani nie okłady, lecz słowo Twe, Panie, co wszystko uzdrawia" (Mdr 16,12). Uzdrawiające słowo Boga jest bardziej skuteczne od wszelkich leków, ziół czy innych środków. Stąd też chcemy wspólnie podejmować rozważanie Pisma Świętego, aby w tym Słowie odnajdywać lekarstwo na nasze lęki i odpowiedź na nasze problemy. Zapraszamy Ciebie do naszej wspólnoty. Przyjść może każdy kto umie czytać.

Spotkania w roku 2018/2019 odbywają się w każdy poniedziałek na salce parafialnej o g. 19.00. Naszym opiekunem obecnie jest ks. Marcin.