KRĄG BIBLIJNY

"Nie zioła ich uzdrowiły ani nie okłady, lecz słowo Twe, Panie, co wszystko uzdrawia" (Mdr 16,12). Uzdrawiające słowo Boga jest bardziej skuteczne od wszelkich leków, ziół czy innych środków. Stąd też chcemy wspólnie podejmować rozważanie Pisma Świętego, aby w tym Słowie odnajdywać lekarstwo na nasze lęki i odpowiedź na nasze problemy. Zapraszamy Ciebie do naszej wspólnoty. Przyjść może każdy kto umie czytać.

Spotkania w roku 2016/2017 odbywały się w każdy czwartek na salce parafialnej o g. 19.00. Naszym opiekunem był ks. Artur. W latach 2013/2016 opiekę duchową i egzegetyczną sprawował ks. Łukasz.