W sobotę 10 listopada 2018 r. Parafialny Zespół Caritasu wyjechał do Obry na dzień skupienia. W pięknym klasztorze księży oblatów (dawny klasztor cysterski),

gdzie znajduje się także Seminarium Duchowne i Muzeum Misyjne, odbyły się ćwiczenia duchowe. W programie były dwie konferencji o Maryji - jako wzorze wiary dla uczniów Chrystusa, Nabożeństwo przed Najświętszym Sakramnetem, a także Różaniec w drodze. Skorzystaliśmy także z pysznego obiadu w refektarzu klasztoru, razem z księżmi, klerykami i jeszcze jedną grupą, która uczestniczyła w swoich ćwiczeniach duchowych.