Parafialny Zespół Caritas:

Staramy się wychodzić naprzeciw potrzebom ludzi, nowym wyzwaniom, które niesie ze sobą życie . Wszelkie prośby i wnioski, jakie są do nas kierowane rozpatrywane są zawsze przez zespół osób, który przyznaje pomoc materialną, rzeczową, czasami też finansową. Próbujemy również sami dostrzegać ludzką biedę i skutecznie zaradzać potrzebom.  Jesteśmy też wdzięczni za wszelkie podpowiedzi i sugestie.

W pracę Parafialnego Zespołu  jest zaangażowanych pięć osób oraz grupa wolontariuszy, oferujących swój transport, pomoc w przywiezieniu, rozładunku i wydania żywności Caritas diecezjalnej w  ramach Programu PEAD.

Spotkania formacyjno-organizacyjne odbywają się w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca po Mszy Św. wieczornej na Probostwie.  Członkowie naszego PZC uczestniczą w Rejonowych  spotkaniach i w miarę możliwości w  Rekolekcjach organizowanych  przez Caritas Archidiecezji Poznańskiej

Działalność  Parafialnego Zespołu Caritas:

- udział w zbiórkach przykościelnych,

- udział w zbiórkach żywności na rzecz rodzin w trudnej sytuacji materialnej,

- udział w zbiórkach rzeczowych dla rodzin dotkniętych klęskami żywiołowymi,

- wydawanie żywności z Caritas Archidiecezjalnej w ramach Europejskiego Programu

  Pomocy Najbardziej Potrzebującym – PEAD,

- wsparcie finansowe rodzin w trudnej sytuacji materialnej i rodzin z dziećmi

   Niepełnosprawnymi,

- organizowanie Półkolonii dla dzieci,

- rozprowadzanie kart świątecznych, świec Wigilijnych i Paschalików z Caritas,

- włączenie się w akcję „Tornister pełen Uśmiechu”.