Od ponad 20 lat istnieje już czasopismo parafialne Jego Serce. Obecnie jest to miesięcznik, w ciągu roku wychodzi 11 numerów (jeden wakcyjny jest podwójny). Redakcja liczy około 10 osób i spotyka się każdej pierwszej niedzieli miesiąca, kiedy ukazuje się nowy numer. Czasopismo jest finansowane przez parafian, którzy składają dobrowolną ofiarę, za pobrany numer. Egzemplarze trafiają też do domów chorych, których co miesiąc odwiedzają kapłani z posługą sakramentalną.

Każdy numer ma swój temat, np.: duchowość chrześcijańska, modlitwa, 100. lecie objawień Fatimskich, Synod o młodzieży, Rok św. brata Alberta, Rok Duszpasterski Idźcie i głoście, Biznes a Bóg, Świat Aniołów, Uczynki miłosierdzia wzgl. ciała i ducha, proces beatyfikacyjny dr. K. Hołogi...

Oprócz tematu w każdym numerze są aktualności z życia parafii, fotoreportaż, kronika parafialna. Staramy się też umieszczać świadectwa żywej wiary. 

W każdym numerze pojawia się artykuł ks. proboszcza, który porusza najważniejsze sprawy życia parafii i Kościoła.