W niedzielę, 10 grudnia podczas Mszy Św. o godz. 12.00 odbyła się uroczystość przyjęcia chłopców w poczet służby ministranckiej.

Kandydaci przez kilka miesięcy przygotowywali się pod opieką Księdza Proboszcza Tomasza Sobolewskiego do pełnienia posługi przy Ołtarzu Pańskim. Chłopcy pogłębiali rozumienie liturgii oraz odbywali zajęcia praktyczne, podczas których uczyli się prawidłowo wykonywać czynności liturgiczne.
Obrząd przyjęcia ministrantów rozpoczął się od przedstawienia kandydatów. Każdy z nich został przedstawiony z imienia i nazwiska. Ministrantami zostali:
1. Julian Błaszczyk
2. Aleksander Knop
3. Dominik Łangowicz
4. Jakub Łuczak
5. Olivier Majer
6. Miłosz Migoń
7. Antoni Pajchrowski
8. Hubert Ruta
9. Patryk Wojciechowski
Zaraz potem miał miejsce dialog opiekuna z celebransem, gdzie opiekun zapewnił, że kandydaci zostali dobrze przygotowani do służby ministranckiej. Następnie Kapłan odmówił błogosławieństwo i poświęcił stroje liturgiczne, które zostały uroczyście założone. Nowi ministranci złożyli swe przyrzeczenie, w którym wobec Boga i całego zgromadzenia ślubowali ,,święte czynności ministranta wypełniać chętnie, pobożnie, gorliwie i radośnie”. Odtąd, jako pełnoprawni ministranci, mają prawo nosić alby, będą mogli posługiwać przy naczyniach liturgicznych, gongu i dzwonkach, patenie, świecach i innych funkcjach przynależnych ministrantom. Po uroczystej Eucharystii, w godzinach popołudniowych, odbył się wyjazd do Poznania na mecz Lech – Cracovia, a w poniedziałek, w domu parafialnym zorganizowany został poczęstunek, na którym nowi ministranci podziękowali Księdzu Proboszczowi za przygotowanie i przyjęcie do Służby Liturgicznej.
Życzymy chłopcom wytrwałości w realizowaniu zobowiązań, które przyjęli na siebie oraz Bożego błogosławieństwa i satysfakcji z pełnienia tej pięknej posługi. Niech ona będzie zachętą dla innych, którzy w przyszłości chcieliby dołączyć do wspólnoty ministranckiej.
Mama nowego ministranta