W I czwartek miesiąca grudnia o godz. 18 odbyła się uroczysta Msza św., której przewodniczył Ksiądz Proboszcz Tomasz Sobolewski.

W czasie Mszy św. Ksiądz Proboszcz poświęcił odnowioną chorągiew ministrancką. Uroczystość zgromadziła ministrantów, kandydatów oraz ich rodziny. Po wielu latach udało się odnowić chorągiew, dzięki pieniądzom zebranym przez samych ministrantów w czasie kolędy.