Drukuj

Od niedzieli 10 marca br. rozprowadzany jest kolejny numer (drugi w roku 2019) Jego Serca. Tym razem tematem numeru jest: Każde życie jest święte!

W numerze znajdują się następujące artykuły:

1.Starcie dwóch cywilizacji - wstępniak ks. proboszcza - str. 2

2.Od poczęcia czlowiek... - Michał Jarosz - str. 3

3.Odpowiedzialność mężczyzny i kobiety za poczęte dziecko - Rajmund Pigla - str. 4

4.Życie ludzkie nie jako błogosławieństwo, ale jako zagrożenie - Karolina Sokołowska - str. 5

5.Obrona życia - nasze Westerplatte - Danuta Ford - str. 6

6.Znowu o aborcji. I nie tylko - Wojciech Budzisz - str. 7

7.Ballada o życiu - Daniel Galas - str. 7

8.Polityka pro life Kościoła Katolickiego - ks. Sebastian Każmierczak - str. 8

9.Język i metody ruchów proaborcyjnych - Krzysztof Łopusiewicz - str. 9

10.Walka o życie nienarodzonych w sieci - Sylwia Liberkowska - Lange - str. 10

11.Iskierka życia - Renata Lisek - str. 10

12. Plakat: Drzwi otwarte Szkoły Podstawowej Arka - str. 11

13. Słowo o wychowaniu dzieci - Danuta Ford - str. 12

14.Codziennie uczę się i wzrastam - Katarzyna Świderska - str. 12 / 13

15.Zagubiona część wywiadu z ks. Sebastianem - str. 13

16.Światowy Dzień Chorego w parafii - 11.02.2019 - Strona Internetowa parafii - str. 14

17.I rekolekcje w roku 2019 - ZSZiL im. K. Hołogi - ks. Sebastian Kaźmierczak / Kornelia i Kacper - str. 15

18.Zżycia parafii pw. św. Andrzeja Boboli w Sątopach - Sprawozdanie z kolędy 2019 / Wieczór chwały - str. 16

19.Spotkanie rejonowe Akcji Katolickiej - 27.02.2019 - Jolanta Horowska - str. 17

20.Wielki Post 2019 w parafii NSPJ w Nowym Tomyślu - str. 18

21. Kronika Parafialna - str. 19

22.Plakat Rekolekcji dla małżeństw - 22 / 24 marca 2019 - str. 20

 

Starcie dwóch cywilizacji...
Kochani Parafianie!

Czy wiecie, że w latach dwudziestych i trzydziestych, przed pojawieniem się faszyzmu w Niemczech, w samym tylko Berlinie było sto tysięcy prostytutek, mnóstwo klubów dla gejów i lesbijek, transwestytów? Poza tym szerzyła się ezoteryka, magia, sekty, spirytyzm. Była to istna Sodoma XX wieku, miasto grzechu i perwersji. To widoczne rozpasanie moralne, sprowadziło następnie falę przemocy, rasizmu, faszyzmu, a w dalszej kolejności rozpętanie II wojny światowej. Potężna przemoc i terror, które spowodowały, że w światowej wojnie zginęło ok. 60 mln ludzi, nie licząc ogromnej liczby kalek, sierot i wygnańców…

A teraz sytuacja 100 lat później, również Niemcy: jakiś Afgańczyk wszedł do pociągu i siekierą uderzał w pasażerów. Inny, jego rówieśnik z Bliskiego Wschodu, zgwałcił na basenie małego chłopca, bo zbyt długo – jak tłumaczył, nie był aktywny seksualnie. Znów te same dwie siły współgrające ze sobą, wzajemnie się napędzające: przemoc i seksualność.

A żebyśmy nie myśleli, że to nas nie dotyczy, to najnowszy przykład z naszej Ojczyzny, który potwierdza tylko, w jakim kierunku idzie Europa. Nowo wybrany prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, jednym z pierwszych aktów swojej władzy uczynił podpisanie deklaracji Warszawska Polityka Miejska na rzecz społeczności LGBT+, czyli tzw. Karty LGBT. To jest dokument, który środowiskom mniejszości seksualnych przyznaje szereg różnorodnych przywilejów. To, co musi budzić największy niepokój rodziców, to zobowiązanie miasta do wprowadzenia w każdej szkole zajęć z edukacji seksualnej zgodnej ze Standardami edukacji w Europie. Opisują one szczegółowo zakres wiedzy, umiejętności i postaw w jakie powinny zostać wyposażone dzieci na poszczególnych etapach rozwoju przez specjalistów zajmujących się ich edukacją i zdrowiem. Dla przykładu, w grupie wiekowej 0-4 lata autorzy standardów zalecają przekazanie dziecku informacji na temat: Radość́ i przyjemność́ z dotykania własnego ciała, masturbacja w okresie wczesnego dzieciństwa. W grupie 6-9 lat oczekiwane jest dostarczenie wiedzy o różnych metodach antykoncepcji oraz pozytywnym wpływie seksualności na zdrowie i dobre samopoczucie, by już w grupie 9-12 lat można było oczekiwać od dzieci w kontekście seksualności świadomości praw, wyborów i możliwości, w tym postawy wolnego wyboru partnera. Idąc konsekwentnie dalej, autorzy w grupie 12-15 lat specjaliści od standardów oczekują od uczniów umiejętności negocjowania i komunikowania się̨ w celu uprawiania bezpiecznego i przyjemnego seksu. Być może są rodzice, którzy nie mają żadnych zastrzeżeń do tak rozumianej edukacji seksualnej i pragną jej dla swoich dzieci, ale tych, którzy chcieliby wyrazić jakikolwiek sprzeciw autorzy standardów ostrzegają wprost: W ostatnich dziesięcioleciach panuje w całej Europie tendencja do wprowadzania edukacji seksualnej jako przedmiotu obowiązkowego, bez prawnych możliwości czy wypisywania się̨ dzieci z tych zajęć w sytuacjach gdy rodzice mają zastrzeżenia dotyczące programu nauczania. Polska więc wydaje się, że dołącza do innych krajów Europy, w których urzędnik samorządowy, działający w interesie homoseksualnego lobby, może narzucać wszystkim rodzicom ideologiczny model wychowania dzieci.

I ostatnia rzecz pokazująca rozpasanie moralne naszych czasów: senat stanu Nowy Jork przyjął ustawę, która pozwala zabić dziecko nawet w 9 miesiącu ciąży. Gubernator stanu w przemówieniu po podpisaniu ustawy utożsamił prawo do decydowania o zabijaniu dziecka do 9 miesiąca ciąży z prawem kobiet do wolności. Groźną konsekwencją tej ustawy, jest redefinicja tego, kto jest człowiekiem. Z jej wytycznych wynika, że człowiekiem jest ten, kto się urodził. Natomiast odbiera prawo do bycia człowiekiem temu, kto się nie urodził. Warto wiedzieć, że w raporcie WHO (Światowej Organizacji Zdrowia), wydawanym każdego roku w styczniu, aborcja jest jednym z głównych tematów! Nie – nakarmienie głodnych dzieci w Afryce, nie – dostęp do czystej wody czy szczepionek, lecz dostępność aborcji urasta do rangi kluczowego problemu. Raport postuluje jeszcze szerszy dostęp do aborcji, który wg autorów spowoduje, że na świecie zapanuje stan doskonałej i wiecznej szczęśliwości.

I ta ostatnia sprawa zostaje podjęta w nowym numerze Jego Serca. Pochylamy się nad tematem, że każde życie ludzkie jest święte: od samego poczęcia aż do naturalnej śmierci. I żadne prawo ludzkie tego nie zmieni, ani żaden Sąd Najwyższy, ani Parlament Europejski. Ale musimy wiedzieć, że starcie cywilizacji życia z cywilizacją śmierci weszło być może w apogeum i jest rzeczywiście zapowiedzią końca tego świata…

Na czas zdobywania argumentów za prawem do życia – z serca błogosławię.

ks. Tomasz Sobolewski – proboszcz

 

Kategoria: Jego Serce
Odsłony: 434