Kościół na kartce pocztowej 1904 r.
Kościół od strony południowo-zachodniej
Wnętrze kościoła na starej fotografii
Wnętrze kościoła obecnie - widok z chóru
Nowe organy

Świętość małżeństwa...

Dzisiejszej niedzieli gościmy dr. hab. Mieczysława Guzewicza – teologa biblistę i specjalistę z zakresu teologii i duszpasterstwa małżeństw i rodzin.

M. Guzewicz po Ewangelii mówi o świętości małżeństwa. Opiera się na Liście do Hebrajczyków (13,4): We czci niech będzie małżeństwo pod każdym względem i łoże nieskalane,

gdyż rozpustników i cudzołożników osądzi Bóg.

Katecheza zawiera następujące punkty:

1. Hierarchia wartości - małżeństwo jest na pierwszym miejscu!

2. Hierarchia osób - najważniejszy dla żony jest mąż, najważniejsza dla męża - jest żona.

3. Pielęgnacja miłości małżeńskiej - dla naszych dzieci najważniejsze jest, abyśmy siebie kochali, jako ich rodzice! Takie są nasze dzieci, jaka jest nasza miłość małżeńska!

4. Świętość łoża małżeńskiego (łoże nieskalane) - Antykoncepcja jest najgorszym wirusem niszczącym nieskalane łoże!

5. Fundament duchowy małżeństwa - codzienna modlitwa małżeństwa i coniedzielny udział w Eucharystii.