Kościół na kartce pocztowej 1904 r.
Kościół od strony południowo-zachodniej
Wnętrze kościoła na starej fotografii
Wnętrze kościoła obecnie - widok z chóru
Nowe organy

1. W poniedziałek o 19.30 odbędzie się kolejna Msza św. z modlitwą o uzdrowienie i uwolnienie. Po Mszy św. obrzęd egzorcyzmu soli, wody, poświęcenie oleju i błogosławieństwa świec. (czytaj dalej)...

W czasie adoracji Najświętszego Sakramentu będziemy chcieli się przyjrzeć własnym zranieniom, doznanym krzywdom i urazom. Będzie okazja, aby te trudne doświadczenia najpierw nazwać, wyciągnąć z "szafy przeszłości", a następnie prosić Pana Jezusa o uzdrowienie.

Na Msze św przynosimy własne intencje, które zapisujemy na kartkach i wkładamy do koszyka pod chórem. Prosimy o konkretne intencje (np. o uzdrowienie z alkoholizmu, o jedność w rodzinie, o mądre wychowywanie dzieci...), nie ogólne (np. w pewnej intencji...). Pan Jezus się pyta: Co chcesz, abym ci uczynił? 

W czasie Nabożeństwa będzie okazja dania świadectwa cudownego działania Pana Jezusa w swoim życiu, w ostatnim czasie... Potrzeba znaków Bożej miłości, dzisiaj, w naszych czasach. 

Powstaje apostolat modlitwy wstawiennieczej. Możesz się w to dzieło zaangażować, proś Pana Jezusa o światło, czy to jest Jego wola względem ciebie...