Kościół na kartce pocztowej 1904 r.
Kościół od strony południowo-zachodniej
Wnętrze kościoła na starej fotografii
Wnętrze kościoła obecnie - widok z chóru
Nowe organy

29 listopada 2017 roku zmarł śp. ksiądz kanonik Jerzy Juja, emerytowany proboszcz parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Nowym Tomyślu, mieszkający w Kamieńcu Poznańskim. 

Obrzędy pogrzebowe odbędą się w Nowym Tomyślu i Kamieńcu Poznańskim:
• Wprowadzenie trumny z ciałem Zmarłego i Msza św. w Nowym Tomyślu w parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w piątek 1 grudnia 2017 roku o godz. 19:00;
• Msza św. pogrzebowa w parafii pw. św. Wawrzyńca w Kamieńcu Poznańskim w sobotę 2 grudnia 2017 roku o godz. 11:00;
• Pogrzeb na cmentarzu parafialnym po Mszy św.

Requiem aeternam dona ei Domine et lux perpetua luceat ei.

Ksiądz Kanonik Jerzy Juja urodził się 24 stycznia 1936 roku w miejscowości Kamieniec Wielkopolski w powiecie kościańskim. Chrzest święty przyjął 26 stycznia w Kościele parafialnym w Kamieńcu z rąk ks. Jana Gudera. Rodzice Stanisław i Joanna byli rolnikami. Trudnym czasem dla rodziny Księdza Jerzego były lata II wojny światowej. Zostali wywiezieni do obozu w Konstantynowie. Stamtąd rodzina trafiła do Bęczyna w województwie lubelskim. Do Kamieńca powrócili w 1945 roku. Do szkoły podstawowej ks. Jerzy uczęszczał od 1943 roku w Bęczynie, a po wojnie w Kamieńcu do klasy szóstej. Klasę siódmą ukończył w Parzęczewie. Po ukończeniu szkoły podstawowej wstąpił w roku 1950 do Arcybiskupiego Seminarium Duchownego w Poznaniu Oddział w Wolsztynie. W Niższym Seminarium Duchownym zdał maturę w 1954 roku. Ponieważ władze państwowe nie zatwierdziły tej matury, zdawał ją jeszcze raz w Poznaniu w 1959 roku. Dopiero wtedy alumni Seminarium Duchownego mieli możliwość zdawania matury państwowej. Do Arcybiskupiego Seminarium w Poznaniu przy ulicy Wieżowej wstąpił ks. Jerzy we wrześniu 1954 roku. Święcenia kapłańskie otrzymał 26 maja 1960 roku z rąk Księdza Arcybiskupa Antoniego Baraniaka. Mszę świętą prymicyjną odprawił 29 maja 1960 roku w Kościele parafialnym pw. Świętego Wawrzyńca, w Kamieńcu. Od tego roku rozpoczęła się Jego praca kapłańska na terenie Archidiecezji Poznańskiej. Jako neoprezbiter został skierowany do parafii pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Ptaszkowie. Potem pracę duszpasterską sprawował kolejno w:* Kórniku w parafii pw. Wszystkich Świętych, * Owińskach w parafii Św. Jana Chrzciciela, * Stęszewie w parafii pw. Św. Trójcy, * Nowym Tomyślu w parafii pw. M. B. N. P. Żabikowie, * Poznaniu w parafii pw. Św. Trójcy, * Poznańskiej Farze. Pierwsze probostwo ks. Jerzy objął 21 lipca 1975 roku w Lutomiu, w parafii pw. Św. Andrzeja Apostoła i N.M.P. Wspomożycielki Wiernych, dekanat wroniecki. Tam też wykazał się wielką gorliwością jako młody proboszcz. Zaniedbany dotąd budynek Kościoła odnowił, otynkował z zewnątrz, zagospodarował cały teren cmentarza przykościelnego.Od 1 czerwca 1981 roku zostaje dekretem powołany na proboszcza nowo utworzonej parafii w Nowym Tomyślu pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa, w dziekanacie lwóweckim, pełniący tę funkcję do 2 lipca 2011 r.
W dekanacie lwóweckim funkcję dziekana pełnił nieprzerwanie od 1983 roku do 2005 roku. W grudniu 1996 roku otrzymał tytuł Kanonika Honorowego Świetnej Kapituły Kolegiackiej w Poznaniu.

/http://wielkopolskamagazyn.pl