Kościół na kartce pocztowej 1904 r.
Kościół od strony południowo-zachodniej
Wnętrze kościoła na starej fotografii
Wnętrze kościoła obecnie - widok z chóru
Nowe organy

Program wakacyjny (lipiec i sierpień)

niedziele i uroczystości: Msze św. o 7.00, 9.00, 10.30 i 19.00.

Biuro czynne w poniedziałki, środy od 16.00 do 17.00, w piątki od 9.00 do 11.00.