Kościół na kartce pocztowej 1904 r.
Kościół od strony południowo-zachodniej
Wnętrze kościoła na starej fotografii
Wnętrze kościoła obecnie - widok z chóru
Nowe organy

Spotykamy się 3 września 2017 r. o godz. 12.00 na Mszy św. Zapiszemy się wtedy na osobiste spotkanie z księdzem proboszczem (rodzice z dzieckiem I Komunijnym). Na tę Mszę św. przynosimy: Metrykę Chrztu, jeśli dziecko było chrzczone w innej parafii i zgodę ks. proboszcza, jeśli mieszkamy poza naszą parafią. Pamiętamy we wakacje: o niedzielnej Mszy św. i codziennej modlitwie. We wrześniu otrzymamy całoroczny program przygotowania do I Komunii św. Terminy I Komunii św. w roku szkolno – katechetycznym 2017 – 2018:

1. I sobota: 5 maja 2018 godz. 12.00 – klasy: III A, B, C 

/ szkoła podst. Nr 2/
2. II sobota: 12 maja 2018 godz. 12.00 – klasy: III D, E, F
/ szkoła podst. Nr 2/
3. III sobota: 19 maja 2018 godz. 12.00 – klasy: III G, H, I, J
/ szkoła podst. Nr 2/
4. IV sobota: 26 maja 2018 godz. 12.00 – dzieci ze szkoły podst. Nr 1