Kościół na kartce pocztowej 1904 r.
Kościół od strony południowo-zachodniej
Wnętrze kościoła na starej fotografii
Wnętrze kościoła obecnie - widok z chóru
Nowe organy

Rekolekcje wielkopostne w Szkole Podstawowej nr 2 w Nowym Tomyślu.

Tegoroczne rekolekcje przebiegały w dniach 13-15 marca 2017r. pod hasłem „Idźcie i głoście”. Duchowymi przewodnikami byli Ojcowie i Bracia Franciszkanie z Wronek. Dziękujemy Ks. Proboszczowi Tomaszowi Sobolewskiemu za zaproszenie gości, których nauki wsparte modlitwą i śpiewem stanowiły jedność. Dzieci pod opieką wychowawców i nauczycieli uczestniczyły w naukach głoszonych w Kościele NSPJezusa, a ostatniego dnia w dziękczynnej Mszy Świętej. Była też możliwość skorzystania z sakramentu pojednania.

STRZAŁA DO NIEBA - WYZWOLENI Z NIEWOLI

We wtorek 7 marca rozpoczęliśmy nasze Szkolne Rekolekcje. Mieliśmy okazję poznać paru, jak siebie nazywali „wariatów”. To Piotr Zalewski i Jacek "Heres" Zajkowski. Jeszcze niedawno uzależ-nieni od narkotyków, bez pomysłu na siebie, bez perspektyw na lepsze jutro. Przeszli długą drogę, co mogło się skończyć śmiercią, rynsztokiem lub więzieniem, ale Bóg dał im drugą szansę. Oczyszczająca spowiedź wskrzesiła ich do życia i od tamtej pory jeżdżą od miasta do miasta, od rekolekcji do rekolekcji, głosząc Jego śmierć i Zmartwychwstanie. "Heres" robi rap, Piotrek napisał książkę "Wyrwani z Niewoli" i taką też nazwę przyjęli.

Tym razem ocieplane są wykusze na dachu.

Jak co roku w liturgiczne wspomnienie MB z Lourdes odbyło się spotkanie chorych. Podczas Mszy św. udzielany był sakrament chorych a następnie uczestnicy spotkania przeszli do domu parafialnego, gdzie spędzili czas przy kawie i ciastku oraz muzyce instrumentów dawnych.