Kościół na kartce pocztowej 1904 r.
Kościół od strony południowo-zachodniej
Wnętrze kościoła na starej fotografii
Wnętrze kościoła obecnie - widok z chóru
Nowe organy

Niedziela 2 lipca br. była pierwszym pełnym dniem posługiwania w naszej parafii ks. Bartosza Rojny. Na Mszy św. o godz. 10.30 uroczyście powiatliśmy ks. neoprezbitera. Najpierw ks. proboszcz życzył chwały Bożej w czasie posługiwania w naszej wspólnocie parafialnej, a następnie młodzież w imieniu wszystkich grup duszpasterskich powitała ks. Bartka i przekazała pierwszą Margaretkę (codzienną modlitwę za kapłana).

W piątek 30 czerwca 2017 r. obył się III Koncert U Serca Jezusowego. Gościliśmy gości z Bułgarii: Dilian Kushev – baryton, Jurii Nikolov – tenor. Na organach i piano zagrał po raz kolejny Tomasz Glanc – dyrektor artystyczny koncertów. Oto program koncertu:

W piątek 23 czerwca 2017 r. przeżywaliśmy święto parafialne - Uroczystość NSPJ. Suma odpustowa rozpoczęła się o godz. 19.00. Przewodniczył jej ks. proboszcz Mariusz Dutkiewicz z Bukowca - były wikariusz naszej parafii. W kazaniu mówił najpierw o roli serca w organizmie każdego człowieka, następnie o Sercu Pana Jezusa, na końcu o chrześcijanach mających wrażliwe serce, na wzór Jezusowego Serca. Po Mszy św. odbyła się procesja Eucharystyczna wokół Pl. Chopina, zakończona litanią do NSPJ i Aktem poświęcenia całego rodzaju ludzkiego Sercu Jezusowemu.

W niedzielę 25 czerwca 2017 po dwóch latach pobytu w naszej parafii, pożegnaliśmy ks. Artura - wikariusza, Ks. Artur odprawił Mszę św., wygłosił kazanie, a po liturgii nastąpiły słowa pożegnania. Najpierw zabrał głos ks. proboszcz Tomasz Sobolewski, który powiedział o dwóch rzeczach: po pierwsze, o wielu talentach ks. Artura, wśród których szczególnie widoczny był dar pieknego przepowiadania: na ambonie, na salce duszpasterskiej i szkolnej. Po drugie, o budowanym przez niego braterstwie w kapłaństwie na probostwie.

Sejm Dzieci i Młodzieży

Po wykonaniu projektu rekrutacyjnego, w którym dwójka nowotomyskich gimnazjalistów (Julia Opaska i Mikołaj Wolanin) m.in. upamiętniała Feliksa Piętę, ich praca dostała najwyższą notę w województwie, przez co zostali oni zarówno posłami, jak i członkami komisji problemowej. Poza tym, Mikołaj Wolanin został Marszałkiem tegorocznej sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży, przez co poprowadził pierwszą część obrad, otwierając obrady.