Kościół na kartce pocztowej 1904 r.
Kościół od strony południowo-zachodniej
Wnętrze kościoła na starej fotografii
Wnętrze kościoła obecnie - widok z chóru
Nowe organy

W dniach 15-17.01.2018r. odbyły się rekolekcje dla Szkoły Podstawowej nr 3 oraz Zespołu Szkół Zawodowych i Licealnych im. dr. Kazimierza Hołogi, które poprowadził ks. Jakub Bartczak.

W sobotę, 13 stycznia 2018r. odbył się koncert kolęd w wykonaniu naszegho parafialnego zespołu "Źródło".

Po raz szósty w Uroczystość Objawienia Pańskiego odbył się w naszym mieście Orszak Trzech Króli. Najpierw na Pl. Niepodległości odbyła się scenka z Trzema Królami (tym razem byli to dyrektorzy szkół podstawowych).

W niedzielę 7 stycznia 2018 r. gościliśmy w naszej parafii w czasie Mszy św. pana Janusza Wardaka - lidera Akademii Familijnej w Polsce, doradcy rodzinno - wychowawczego, ojca dziesięciorga dzieci. Mówił o głębokich relacjach małżeńskich, które budują szczęśliwą rodzinę.

Tradycyjnie w Ur. Objawienia Pańskiego odbył się w domu Parafialnym opłatek grup duszpasterskich. Po Orszaku Trzech Króli zaczęły się zbierać pierwsze osoby: