Kościół na kartce pocztowej 1904 r.
Kościół od strony południowo-zachodniej
Wnętrze kościoła na starej fotografii
Wnętrze kościoła obecnie - widok z chóru
Nowe organy

W niedzielę 3 lutego 2019 r. na Mszy św. o godz. 10.30 oficjalnie powitaliśmy w naszej parafii ks. Sebastiana Kaźmierczaka. Nowy ks. wikariusz pochodzi z parafii św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Węglewie, z rodziny wielodzietnej, szkołę średnią ukończył w Poznaniu.

W niedzielę 27 stycznia 2019 w drugim roku pobytu w naszej parafii, pożegnaliśmy ks. Bartka - wikariusza. Ks. Bartek odprawił Mszę św., wygłosił kazanie, a po liturgii nastąpiły słowa pożegnania. Najpierw zabrał głos ks. proboszcz Tomasz Sobolewski, który powiedział o trzech rzeczach:

W pierwszym tygodniu ferii (14 - 18 stycznia) odbyły się po raz kolejny w naszej parafii półkolonie dla dzieci. Tym razem wzięło udział 51 dzieci w wieku szkoły podstawowej, od I do VII klasy. Codziennie zajęcia odbywały się w godzinach: od 9.00 do 14.30.

W niedzielę Objawienia Pańskiego 6 stycznia o godz. 16.00 odbył się opłatek grup duszpasterskich. W czasie jego trwania wysłuchaliśmy: koncertu chłopców ze Szkoły Muzycznej z Nowego Tomyśla, którzy grali na akordeonach, Słowa Bożego z Ewangelii z dnia, zaśpiewaliśmy kolędy i podzieliliśmy się opłatkiem.

Zapraszamy do przeżycia jeszcze raz Pasterki: w zdjęciach i kazaniu: