Kościół na kartce pocztowej 1904 r.
Kościół od strony południowo-zachodniej
Wnętrze kościoła na starej fotografii
Wnętrze kościoła obecnie - widok z chóru
Nowe organy

W miniony weekend w naszej parafii gościliśmy siostrę Augustynę - Dominikankę, która opowiadała o posłudze sióstr w Domu Chłopaków w Broniszewicach. Tam autentycznie stał się cud Bożej Opatrzności i ludzkiej solidarności.

W przeciągu półtora roku udało się zebrać 8 mln złotych, potrzebnych do wybudowania nowego Domu Chłopaków, z niepełnosprawnością intelektualną. Gdyby nie ten zryw miłości, trzeba byłoby oddać chłopców do innych Domów Opieki, co mogłoby się dla wielu skończyć tragicznie. A tak mogli zostać w swoim Domu, ze swoimi najbliższymi osobami - siostrami i nowymi przyjaciółmi. 

Oto list siostry Augustyny do naszej wspólnoty, po ostatnim weekendzie:

„To za sprawą bezinteresownego poświęcenia ludzie nawiązują łączność między sobą.”
Jedynie prawdziwy człowiek
zauważy potrzeby innego człowieka.
Jedynie człowiek wielkiego serca
Wyciągnie dłoń, pomocną dłoń…
Św. Jan Paweł II

Broniszewice, dnia 17 czerwca 2019 r.


Czcigodny Księże Proboszczu!

W imieniu Mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Broniszewicach a szczególnie uczniów Ośrodka Rewalidacyjno- Wychowawczego u Dominikanek z serca dziękujemy Księdzu Proboszczowi i wszystkim Wiernym za otwartość serca, niezwykłą życzliwość i za złożone ofiary na potrzeby naszego Ośrodka i chłopaków. Zebrałyśmy podczas kwesty w Waszym Kościele 18.022,00 zł. Niech Pan Jezus wynagrodzi Waszą niezwykłą gościnność i ofiarność swoim błogosławieństwem i udziela Księdzu Proboszczowi, całej wspólnocie wiernych wszelkich potrzebnych łask. Zapewniamy o naszej stałej modlitewnej pamięci o wszystkich naszych Dobroczyńcach i Przyjaciołach.

Bóg zapłać.

Siostry dominikanki wraz z Chłopcami