Kościół na kartce pocztowej 1904 r.
Kościół od strony południowo-zachodniej
Wnętrze kościoła na starej fotografii
Wnętrze kościoła obecnie - widok z chóru
Nowe organy

W poniedziałek 25 marca 2019 r. na Mszy św. o godz. 18.00 - 18 osób podjęło dzieło Duchowej Adopcji. Przez najbliższych 9 miesięcy będą duchowo towarzyszyć dziecku poczętemu i jego rodzicom, aby dziecko mogło się szczęśliwie urodzić i mieć kochającą rodzinę.

Każdy członek Duchowej Adopcji zobowiązuje się do codziennej modlitwy i jeśli to możliwe ofiary w tej intencji. Cieszymy się, że po raz kolejny grupa osób z naszej parafii wesprze to dobre dzieło. 

TEKST CODZIENNEJ MODLITWY: 

Panie Jezu za wstawiennictwem Twojej Matki Maryi, która urodziła Cię z miłością oraz za wstawiennictwem świętego Józefa, "Człowieka Zawierzenia", który opiekował się Tobą po urodzeniu, proszę Cię w intencji tego nienarodzonego dziecka które znajduje się w niebezpieczeństwie zagłady i które duchowo adoptowałem. Proszę, daj rodzicom tego dziecka miłość i odwagę, aby zachowali je przy życiu, które Ty sam mu przeznaczyłeś. Amen.