Kościół na kartce pocztowej 1904 r.
Kościół od strony południowo-zachodniej
Wnętrze kościoła na starej fotografii
Wnętrze kościoła obecnie - widok z chóru
Nowe organy

W niedzielę 3 lutego 2019 r. na Mszy św. o godz. 10.30 oficjalnie powitaliśmy w naszej parafii ks. Sebastiana Kaźmierczaka. Nowy ks. wikariusz pochodzi z parafii św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Węglewie, z rodziny wielodzietnej, szkołę średnią ukończył w Poznaniu.

21 maja 2009 r. w katedrze poznańskiej przyjął święcenia kapłańskiej, z rąk Arcybiskupa Stanisława Gądeckiego. Ostatnie trzy lata pracował w parafii św. Wawrzyńca w Pniewach. Na zakończenie Mszy św. młodzież w imieniu wszystkich grup duszpasterskich przywitała ks. Sebastiana w następujących słowach: 

Drogi księże Sebastianie!
Mamy ogromną przyjemność powitać księdza w imieniu wszystkich parafian. Mamy również nadzieję, że czas spędzony w Nowym Tomyślu okaże się owocny i pełen ludzkiej życzliwości. Życzymy księdzu wielu sił i łask Bożych, które pomogą wykonać zadania postawione przed księdzem oraz życzymy, żeby praca duszpasterska przynosiła same dobre owoce. Zapewniamy, że nasi parafianie są zawsze chętni do pomocy i ziarno w Nowym Tomyślu, jest rzucane na żyzną glebę. Zapewniamy także o trwaniu w modlitwie w intencji księdza. Niech światło Ducha Świętego prowadzi księdza przez życie, a Matka Boża otacza swoją opieką.

Ks. Sebastianowi życzymy mocy Ducha Świętego w posłudze duszpasterskiej w naszej parafii. Niech święci, których czci i szanuje wypraszają mu łaski głębokiego życia duchowego, aby w swojej służbie kapłańskiej miał się czym dzielić, zapalając innych do pójścia drogą Jezusa!