Kościół na kartce pocztowej 1904 r.
Kościół od strony południowo-zachodniej
Wnętrze kościoła na starej fotografii
Wnętrze kościoła obecnie - widok z chóru
Nowe organy

W niedzielę 27 stycznia 2019 w drugim roku pobytu w naszej parafii, pożegnaliśmy ks. Bartka - wikariusza. Ks. Bartek odprawił Mszę św., wygłosił kazanie, a po liturgii nastąpiły słowa pożegnania. Najpierw zabrał głos ks. proboszcz Tomasz Sobolewski, który powiedział o trzech rzeczach:

po pierwsze, o młodości ducha, objawiającej się nie tylko młodością wieku, ale przede wszystkim we współdziałaniu z Duchem Świętym. Ks. Bartek był młody w mocy Ducha Świętego. Po drugie, o wielkiej gorliwości, która pozwalała mu mówić zawsze TAK. Po trzecie, o budowanym przez niego jedności w kapłaństwie na probostwie i wśród wiernych w parafii.

Następnie życzenia złożyli: dzieci, młodzież OAZOWA i ŹRÓDŁO, Duszpasterstwo Małżeństw, WŻR, Akcja Katolicka, Caritas, Koło Przyjaciół Radio Maryja, Krąg Biblijny, a także osoby indywidualne.