Kościół na kartce pocztowej 1904 r.
Kościół od strony południowo-zachodniej
Wnętrze kościoła na starej fotografii
Wnętrze kościoła obecnie - widok z chóru
Nowe organy

W niedzielę Objawienia Pańskiego 6 stycznia o godz. 16.00 odbył się opłatek grup duszpasterskich. W czasie jego trwania wysłuchaliśmy: koncertu chłopców ze Szkoły Muzycznej z Nowego Tomyśla, którzy grali na akordeonach, Słowa Bożego z Ewangelii z dnia, zaśpiewaliśmy kolędy i podzieliliśmy się opłatkiem.

Była też okazja porozmawiania, wszak przy kawie i dobrym cieście, rozmowa idzie świetnie!