Drukuj

W sobotę 22 grudnia br. o godz. 6.30 obyły się ostatnie Roraty w tym Adwencie. Poprowadził je ks. proboszcz. Następnie na salce w Domu Parafialnym odbyło się uroczyste śniadanie,

na którym podsumowano tegoroczne adwentowe ćwiczenia duchowe: rozlosowano figurki Matki Bożej, rozwiązano quiz roratni, rozdano pamiątki i zrobiono wspólbne zdjęcie. Zapraszamy do zdjęć z osoatnich rorat i uroczystego śniadania. 

QUIZ Z RORAT 2018

 1. Co dawało siłę Albertowi Michelotti, że umiał być dobry?

A/ codzienna Komunia św.     B/ niesamowite zdolności       C/ rodzice i przyjaciele  

 1. Jakim owocem Ducha Świętego zadziwiali skazani na śmierć chłopcy z tzw. Poznańskiej Piątki? 

A/ męstwo      

B/ pokój

C/ radość

 1. Co robiła Laura Vicuña, kiedy dowiedziała się o grzechu swojej mamy? 

A/ poszła do proboszcza    

B/ zaczęła nosić cudowny medalik      

C/ modliła się za nią

 1. Ilu kapłanów odprawiało tegoroczne Roraty?

A/ trzech

B/ pięciu

C/ jeden

 1. Kim był Matteo Farina?

A/ Polakiem               

B/ Włochem               

C/ Hiszpanem

 1. Dar bojaźni Bożej sprawia, że?

A/ lękam się grzechu, który prowadzi do piekła
B/ żyję w strachu i wszystkiego się boję
C/ lękam się grzechu, którzy obraża mojego Boga  

 1. W jaki dzień tygodnia, jest w tym roku Wigilia?

A/ poniedziałek
B/ wtorek
C/ środa

 1. Od kiedy każdy chrześcijanin jest dzieckiem Boga?

A/ od poczęcia

B/ od narodzin

C/ od chrztu

 1. Jak nazywają się osoby, przez które Bóg mówi do ludzi?

A/ prorocy      

B/ wróżki

C/ dziennikarze

 1. Jak nazywał się syn Abrahama i Sary?

A/ Mojżesz     

B/ Izaak

C/ Jakub

 1. Jaki znak Ducha Świętego znajduje się na tegorocznej dekoracji Adwentowej

A/ gołębica      B/ płomienie       C/ wiatr

 1. Uzupełnij z piosenki roratniej: I Duchem Twoim! I z Duchem Twoim! To wszystko……………

A/ musi się stać
B/ zdarza się
C/ jest możliwe  

 1. Jak ma na imię nasza pani organistka?

A/ Barbara

B/ Anna

C/ Maria

 1. Ile będzie w tym roku Rorat?

A/ 18               B/ 15               C/ 24

 1. Ile jest darów Ducha Świętego?

A/ pięć
B/ siedem
C/ dziesięć  

 1. Imię papieża tegorocznego Adwentu?

A/ Jan Paweł II
B/ Benedykt XVI
C/ Franciszek  

 

 

Kategoria: Relacje z wydarzeń
Odsłony: 324