Kościół na kartce pocztowej 1904 r.
Kościół od strony południowo-zachodniej
Wnętrze kościoła na starej fotografii
Wnętrze kościoła obecnie - widok z chóru
Nowe organy

Ostatnie Roraty w tym roku odprawiliśmy w samą wigilię o godz. 6.30. Po Roratach w salce parafialnej odbyło się uroczyste śniadanie połączone z losowaniem osób, które zabrały do domu figurki Matki Bożej. Ks. Proboszcz podał też prawidłowe odpowiedzi na pytania z quizu roratniego. Każde dziecko otrzymało na pamiątkę książkę, a na koniec na sali pojawił się wielki tort Matki Bożej.