Kościół na kartce pocztowej 1904 r.
Kościół od strony południowo-zachodniej
Wnętrze kościoła na starej fotografii
Wnętrze kościoła obecnie - widok z chóru
Nowe organy

Rekolekcje adwentowe w tegorocznym Adwencie prowadził ks. Maciej Kubiak z Poznania, w dniach 11 - 14.12. br. Wierni mogli uczestniczyć we Mszach Świętych z naukami rekolekcyjnymi o godz. 10.00 i 18.00. Ksiądz rekolekcjonista szczerze dzielił się świadectwem życia, posługi kapłańskiej i współpracy z wiernymi w różnych grupach duszpasterskich.


Hasło nowego roku duszpasterskiego Idźcie i głoście, przybliżał wiernym analizując różne sytuacje egzystencjalne wsparte przekazem orędzia Bożego - słowami Pisma Św.
Zachęcałby nie pogłębiać życia wewnętrznego dla samego pogłębiania, ale by iść i czynić to, co każdy z nas rozezna w sercu swoim. Ksiądz Maciej zjednał życzliwość wielu, którzy po Mszach Świętych okazywali kapłanowi życzliwość i podziękowanie. Warto wspomnieć, iż w naukach uczestniczyli też rodzice dzieci I Komunijnych i rodzice dzieci, które przygotowują się do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania.
Nie analizujmy danych o uczestnictwie. Bądźmy dalecy od szufladkowania, od podejrzliwości, od oceny - mówił ks. Maciej. Niech w życiu codziennym towarzyszy nam szacunek wobec każdego człowieka, zgodnie z ludową prawdą - Każdy człowiek ma swoją opowieść.
Ksiądz Maciej mówił dużo o wartości rozmowy - nie tylko rodziców z dziećmi, ale każdej rozmowy.
Nazywajmy po imieniu stany naszych wnętrz, werbalizujmy myśli i w pokoju serc przekazujmy je innym. Będzie to źródłem duchowego rozwoju wszystkich, do których Dobry Bóg nas posyła.
Ufajmy, że owoce rekolekcji ujrzymy już wkrótce. Życzmy sobie wzajemnie, byśmy potrafili otwierać serca na Boże dary i współpracować z Bożą łaską; byśmy byli otwarci na Boże prowadzenie. (...)
W ostatnim dniu rekolekcji, w słowach podziękowań ks. Maciejowi usłyszeliśmy też słowo księdza proboszcza Tomasza. Obaj kapłani pochodzą z jednej Parafii p.w. Jana Kantego w Poznaniu. Był czas Ich wspólnej formacji w Seminarium Duchownym. Ks. Tomasz z radością wspominał ten fakt i łaskę powołania.
Każdy czas rekolekcji to Czas Łaski. Pamiętajmy o tym. Umacniajmy się w tym, co dobre. (...)

Renata Lisek