Kościół na kartce pocztowej 1904 r.
Kościół od strony południowo-zachodniej
Wnętrze kościoła na starej fotografii
Wnętrze kościoła obecnie - widok z chóru
Nowe organy

W niedzielę 7 stycznia 2018 r. gościliśmy w naszej parafii w czasie Mszy św. pana Janusza Wardaka - lidera Akademii Familijnej w Polsce, doradcy rodzinno - wychowawczego, ojca dziesięciorga dzieci. Mówił o głębokich relacjach małżeńskich, które budują szczęśliwą rodzinę.

Małżonkowie jeśli chcą dobrze wychować swoje dzieci, musza dbać o swoje małżeństwo, nie zaniedbać tej miłości, która była pierwsza. Błędem jest oddanie wszystkiego dziecku (dzieciom), a zaniedbanie współmałżonka! Pan Janusz także mówił o zagrożeniach dla dzieci, które niosą smartfony. Wiele dzieci korzystając z nich, wpadają w pułapkę pornografi. W konferencji dla rodziców I Komunijnych gość z Warszawy mówił o kształtowaniu cnót, m. in. poszłuszeństwa, dalej o poświęceniu sobie czasu, aby siebie cały czas poznawać i rozumieć, a także o wspólnym rodzinnym posiłku.